Nytt vattenverk tryggar vattenförsörjningen

För att säkra den långsiktiga försörjningen av dricksvatten i Örnsköldsvik byggs ett nytt modernt vattenverk i Gerdal och nya överföringsledningar för råvatten och dricksvatten. Här kan du följa bygget av vattenverket och ledningarna. Det nya vattenverket beräknas stå klart år 2021 och ska se till att rent vatten fortsätter att nå kunderna lång tid framöver.

Behovet av reservvatten har diskuterats sedan slutet av 1990-talet då Örnsköldsvik drabbades av en omfattande läcka på huvudledningen vilket orsakade ett par dagars stopp i vattenleveransen. 2013 påbörjade Miva en förstudie om By vattentäkt för att undersöka om den kunde bli reservvattentäkt för Örnsköldsviks centralort. I maj 2018 fattade Mivas styrelse beslutet att gå vidare med en upphandling för att bygga vattenverket och påbörja arbetet med att iordningställa den nya reservvattentäkten. Det nya vattenverket kommer att ha två olika råvattenintag. En ny råvattenledning dras från By vattentäkt till det nya vattenverket i Gerdal och parallellt dras ledning från vattenverket för att leverera dricksvatten till Sidensjö med omnejd. Läs mer om bakgrunden till projektet.

2019-05-06 Peab bygger råvatten- och dricksvattenledningar

Nu är det klart att Peab blir entreprenör för de nya överföringsledningarna mellan By och Gerdal. Byggledare blir Anders Nordlund från Sweco. Arbetet kommer att starta under våren eller sommaren 2019 och vi återkommer med mer information. Ledningsrätt är sedan tidigare avtalad med berörda fastighetsägare.

2019-06-10 Upphandling av vattenverk avbruten

Upphandlingen av det nya vattenverket i Gerdal har avbrutits och planen är att gå ut med en ny upphandling inom kort. Orsaken är att anbudssumman överskridit budgeten för projektet. Driftsättningen av vattenverket var planerad till år 2020 och kommer sannolikt att försenas. Upphandlingen var i formen generalentreprenad, vilket innebär att en entreprenör upphandlas för hela vattenverket. Nu väljer Miva istället att gå vidare med en delad entreprenad, vilket innebär att entreprenaden delas upp i olika områden. Byggnationerna av ledningarna påverkas inte av att vattenverkets byggstart senareläggs utan de kommer att kopplas ihop när vattenverket är klart.

2019-09-16 Sista anbudsdag

Den 12 september var sista dag för att lämna anbud för den delade upphandlingen för byggnationen av nya GerBy vattenverk. Vi går igenom anbuden och därefter tilldelas uppdraget till vinnande entreprenör inom varje område.

Under sommaren har bygget av ledningen mellan By och Gerdal kommit en bra bit på vägen, vi håller tidplanen och ledningen beräknas vara klar i mars nästa år.

2019-11-04 Vinnande entreprenörer

Nu är det klart vilka entreprenörer som kommer att bygga GerBy vattenverk i Gerdal. Miva har gått igenom anbuden och tilldelat uppdraget till vinnande entreprenör inom varje område. Nästa steg är att sätta en ny tidplan tillsammans med entreprenörerna. Den försening som upphandlingen inneburit gör att vattenverket kommer att driftsättas först år 2021. 

2019-12-03 Första spadtaget

Förra veckan togs det första symboliska spadtaget för byggandet av det nya vattenverket av Mivas vd Gerth Mattebo och ordförande Jim Sundelin samt Daniel Ödling från NCC som är entreprenör för bygg och mark.

Gå på loppis

#46 Att gå på loppis är ett kul sommarnöje för hela familjen. Chansen att göra fynd och hitta personliga inredningsdetaljer är riktigt stor. På köpet blir du Miljönär och bidrar till miljön genom att återbruka saker och ting.

Fler miljötips