Inför dränering

Vad är dränering?

Dräneringens huvudsakliga uppgift är att leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset som vattenflöden i marken. Vatten som kommer underifrån som grundvatten och ovanifrån som regn och snö. Som fuktskydd har dräneringen däremot mindre betydelse. Det är skillnad mellan fukt och vatten. Fukt kan inte ledas bort. Har man problem med fukt och mögel inomhus, måste man därför förvissa sig om att problemen verkligen beror på en dålig dränering innan man fattar beslut om ett omfattande och dyrbart arbete som det innebär att dränera om huset. En ny dränering kanske inte alls förbättrar situationen inomhus.

Att tänka på inför dränering

  • Om dräneringen är dålig börjar sannolikt också fastighetens vatten- och avloppsledningar att ha några år på nacken. Ta därför tillfälle att se över dessa när du ändå gräver på din tomt.
  • Då är det också läge att kontakta oss på Miva. I samband med att vatten- och avloppsledningar renoveras vill vi involveras så att vi samtidigt kan installera en ny servisventil och i vissa fall även iordningställa spolbrunn i anslutning till avloppsledningen. En servisventil är ventilen mellan huvudledningen och ledningen på på din fastighet. Både ventil och spolbrunn är Mivas egendom som placeras vid tomtgräns.

Frågor

För frågor angående vatten- och avloppsledningar i samband med dränering, kontakta kundservice.

Sidan publicerad 2018-08-03

Vanliga frågor

Är dricksvattnet helt fritt från bakterier?
Läs svaret här

Älska dina skor och de ska älska dig tillbaka

#44 Rengör skorna ofta så håller de länge. Bort med salt och gammal skokräm med hjälp av en våt trasa. Låt sedan skon torka ordentligt innan du skyddar den med skokräm. Viktigast är sulkanten, där når fukten skorna först. Torka bort överflödig kräm innan du avslutar med en polish.

Fler miljötips