Ska du utföra arbete under mark?

Grävskopa i arbete

När du ska göra markarbeten behöver du veta hur din fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. Använd Ledningskollen för att undvika att gräva av ledningar.

Ledningskollen är en webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar. De flesta större ledningsägare finns med i Ledningskollen, förutom Miva även exempelvis Övik Energi, Vattenfall och Telia.

Att gräva på en plats utan att ta reda på var det finns nedgrävda ledningar innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning blir ersättningsskyldig.

Så söker du information om nedgrävda ledningar

Skapa ett konto på Ledningskollen.se och ställ din fråga om ledningsanvisning. När du skapar ditt ärende får du rita in ditt grävområde på en karta. Du får sedan information om vilka ledningsägare som du behöver få svar från innan du kan börja gräva. Tjänsten är kostnadsfri. Om ditt grävområde omfattar offentlig mark måste du ansöka om grävtillstånd via kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.
Till Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävning i offentlig mark

Innan du ska gräva eller schakta i offentlig mark måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd. Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän. Grävtillståndet söker man hos kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.
Till Örnsköldsviks kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna tips och tolkning av förbindelsekarta

Ta del av våra allmänna tips och riktlinjer inför egna markarbeten. Här får du även hjälp med att tolka PDF-kartan som skickas från Ledningskollen.
Till allmänna tips inför egna markarbeten

Inför installation av värmepump
Inför dränering

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips