Nya vattenskyddsområden

Mellan åren 2017 och 2023 kartlägger vi och tar fram föreskrifter för alla kommunens vattentäkter. Om du bor i eller har verksamhet i närheten av en vattentäkt kan du behöva anpassa dig till de regler som gäller för just det skyddsområdet. För de allra flesta innebär det inte någon stor förändring, men alla måste värna om vattentäkten som resurs genom att visa aktsamhet med det som kan förorena vattnet eller marken runt omkring.

Läs mer om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområde för Gerdal och By vattentäkt

GerBy är namnet på det nya vattenverket som planeras i Gerdal och som kommer att försörja bland annat Örnsköldviks centralort och Sidensjö med dricksvatten. För att dricksvattnet ska skyddas så håller Miva på att se över de i dag befintliga skyddsområdena för Gerdal och By vattentäkter och deras föreskrifter. Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt skyddsområde för vattentäkterna påbörjades under 2016 och beräknas vara klart under 2018.

Förslag till nytt vattenskyddsområde för Gerdal och ByPDF (pdf, 209.1 kB)

Tidplan för inrättade av nytt vattenskyddsområde i Gerdal och By

År

Aktivitet

Färdigställt

2017   

Gamla utredningar gås igenom

Mar 2017


Området för inventering bestäms

Maj 2017


Inventering av planerat område

Sep 2017


Sammanställning och riskanalys

Dec 2017

2018

Förslag på skyddsområde och olika skyddszoner

Sep 2018


Förslag på föreskrifter

Sep 2018


Samråd med intressenter och berörda sakägare

Sep 2018


Samråd med myndigheter

Sep 2018


Revidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter

 

Tidplan för inrättade av nytt skyddsområde i Gideheden, Gideå-Näset, Norrböle, Bjästatjärn och Bredånger

År

Aktivitet

Färdigställt

2018

Området för inventering bestäms

Juni 2018


Inventering av planerat områdeSammanställning och riskanalysFörslag på skyddsområde och olika skyddszonerFörslag på föreskrifter

 


Samråd med intressenter och berörda sakägareSamråd med myndigheterRevidering av handlingarInlämnande av ansökan på nytt skyddsområde med föreskrifter


Aktuellt

  • Förslag på nytt vattenskyddsområde och föreskrifter tas fram.

Har du frågor?

Kontakta projektledaren Ulrica Almén, Miva, 0660-330 352. 

Sidan publicerad 2018-11-13

Vanliga frågor

Hur läser jag av vattenmätaren?
Läs svaret här

Rensa ut gamla kemikalier

#16 Rensa ut gamla kemikalier och lämna till en återvinningscentral. Välj sedan miljömärkta varor och undvik kemikalier om det går. Många husmorsknep är både effektiva och snälla mot miljön.

Fler miljötips