Vad bestämmer ett vattenskyddsområdes storlek?

Naturvårdsverket i Sverige har skrivit en handbok som ger råd och anvisningar för hur avgränsning av vattenskyddsområden ska göras. I princip måste man beakta hela vattentäktens tillrinningsområde när skyddsområdet arbetas fram.

Tygpåse till affären

#5 Ta med tygpåsen till affären eller använd plastkassen flera gånger.

Fler miljötips