Efter en driftstörning

Efter en driftstörning i form av exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Om vattnet smakar konstigt

Om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt ska du kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas du som kund om vad som hänt och vad du bör göra via exempelvis lokalradion.

Om vattnet blir otjänligt

Under de senaste åren har vi läst om hur parasiten cryptosporidium har orsakat allvarliga utbrott och medfört att man har fått koka dricksvattnet under lång tid. När det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer, som kan göra dig sjuk, utfärdas en rekommendation om att koka dricksvattnet innan det används till mat och dryck. Kokningen dödar nämligen eventuella mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Dricksvattnet ska koka upp i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Dricksvattnet kan därefter förvaras i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller kallare. För att en kokningsrekommendation ska upphävas krävs två på varandra tjänliga prov, vilket alltid innebär minst två dygn.

Läs Smittskyddsinstitutets faktablad om att koka vattenPDF (pdf, 95.1 kB)

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips