Vattenproblem

Vår till ytan stora kommun medför ett stort ledningsnät och många anläggningar. Allt har dessutom många år på nacken och årligen görs stora insatser för att säkerställa leverans och funktion.

Felanmälan dygnet runt!

Om du behöver felanmäla vatten och avlopp kan du göra det dygnet runt på telefon 0660-330 330.

Driftstörning

Ibland kan en vattenläcka eller andra störningar i vår verksamhet uppstå. Då informerar vi om det via vår hemsida. Du kan även prenumerera på driftinformation och genom ett e-postmeddelande få information om vad vi gör i ditt närområde.

Ibland får vår kundservice samtal från kunder som tycker att vi borde annonsera om driftstörningar i ortens morgontidning. Tyvärr är det inte möjligt av flera skäl. Framförallt är det en kostnadsfråga. Annonsering kostar mycket pengar och i kombination med många ledningsarbeten blir det snabbt ohållbart. Dessutom är många driftstörningar av akut karaktär där tiden helt enkelt inte medger annonsering. Annonsering om driftstörning sker därför endast i undantagsfall när ett stort antal kunder är berörda.
Börja prenumerera på Mivas driftinformation

Efter driftstörning

Efter en driftstörning i form av exempelvis en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat. Det åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen (kök, badrum, tvättstuga etc). Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme. Om problem med missfärgat vatten ändå kvarstår, kontakta kundservice.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Om vattnet smakar konstigt

Om dricksvattnet luktar eller smakar konstigt ska du kontakta oss på Miva eller Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning för att få reda på orsaken. Om fel på dricksvattnet upptäcks som kan medföra hälsorisker meddelas du som kund om vad som hänt och vad du bör göra via exempelvis lokalradion.

Om vattnet blir otjänligt

Under de senaste åren har vi läst om hur parasiten cryptosporidium har orsakat allvarliga utbrott och medfört att man har fått koka dricksvattnet under lång tid. När det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer, som kan göra dig sjuk, utfärdas en rekommendation om att koka dricksvattnet innan det används till mat och dryck. Kokningen dödar nämligen eventuella mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter. Dricksvattnet ska koka upp i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Dricksvattnet kan därefter förvaras i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller kallare. För att en kokningsrekommendation ska upphävas krävs två på varandra tjänliga prov, vilket alltid innebär minst två dygn.
Läs Smittskyddsinstitutets faktablad om att koka vattenPDF (pdf, 95.1 kB)

Minska matavfallet med fyra kilo

#36 Se över ditt matsvinn! Tänk dig att du slänger en ostskiva eller 1,1 cl mjölk mindre om dagen. Det blir 11 gram om dagen, 77 gram på en vecka, och fyra kilo på ett år! Det låter inte så mycket, men om varje svensk minskar sin avfallsmängd med bara fyra kilo om året så har vi goda förutsättningar för att vända en ohållbar trend.

Fler miljötips