Vattenmätarbrunn

Vi ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen.

Locket ska vara lätt att lyfta av och kunna öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Lock av lätta material ska vara barnsäkra och försedda med låsanordning.

Krav på mätarbrunn

  • Golvet i brunnen ska vara fritt från slangar och kopplingar.
  • Isolering och skräp behöver avlägsnas innan byte av vattenmätare.
  • Om brunnen är vattenfylld måste den pumpas innan byte av vattenmätare. Miva kan pumpa brunnen mot en avgift om det anmäls till kundservice innan bytet.
  • Brunnens diameter ska vara över 90 cm. Om brunnens diameter är mindre än 90 cm har du som fastighetsägare två alternativ för att mätarplatsen ska godkännas:
  1. Ordna en godkänd vattenmätarplats inomhus och flytta in vattenmätaren inomhus.
  2. Installera uppdragsanordning i befintlig brunn så att mätaren kan dras upp till marknivå för inspektion eller byte.
  3. Anlägga en ny brunn enligt Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn.

Om det finns flera mätare i brunnen ska dessa placeras på väggen ovanför varandra.

Vid nybyggnation av brunn ställer vi även krav på att öppningen för nedstigning ska vara minst 600 mm och brunnen 1 200 mm i diameter. Finns det två eller flera mätare ökar den minsta diametern. Vi följer Svenskt Vattens rekommendationer för mätarplats i brunn. Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vem äger brunnen?

Är brunnen placerad innanför förbindelsepunkten är det fastighetsägaren som äger och ansvarar för brunnen. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger som regel en halv meter utanför tomtgränsen.

Det finns undantag där fastighetsägaren ansvarar för en brunn utanför förbindelsepunkten. Om du är osäker på vem som äger brunnen tar du kontakt med vår kundservice

Illustrationen ovan bygger på Svenskt Vattens riktlinjer för vattenmätarbrunn. Måtten i bilden ska användas vid nybyggnation.

Informationsblad vattenmätarbrunn Öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Tänd grillen med el eller etanol

#41 Närproducerat och FSC-märkt grillkol, mycket grönsaker och en grill som tänds med el eller etanol är några tips för att göra sommartraditionen miljövänligare.

Fler miljötips