Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma den avsedda tiden?

Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

Tvätta utan blekmedel

#24 Använd tvättmedel utan blekmedel. Blekmedel till vittvätt kan köpas separat. I miljön kan kloret nämligen bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar.

Fler miljötips