Frågor och svar om fjärravlästa vattenmätare

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om fjärravlästa vattenmätare.

 • Varför byter Miva till Fjärravlästa vattenmätare?
  Det finns många fördelar med en fjärravläst vattenmätare. Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Vi hämtar in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du kommer att faktureras för din faktiska förbrukning och inte en uppskattad förbrukning som tidigare. Du kommer att kunna följa din förbrukning på Mina sidor på miva.se. De fjärravlästa mätarna innebär också mindre administration för Miva vilket är till nytta för hela va-kollektivet.Den fjärravlästa mätaren signalerar vid avvikelser och både du som fastighetsägare och Miva kan i ett tidigt skede upptäcka och därmed åtgärda läckor. Det leder till färre driftstörningar och lägre kostnader.
 • Vilka krav ställer ni på mätarplatsen?
  För att mätarplatsen ska vara godkänd behöver du kontrollera följande:
  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.
  • Det ska vara lätt för våra tekniker att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
  För om- och nybyggnationer kräver vi även att vissa mått uppfylls på mätarplatsen. Vid befintlig byggnad ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt. Läs mer om mätarens placering.
 • Hur kontrollerar jag att mina avstängningsventiler fungerar?
  Stäng ventilen före mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen så fungerar ventilen. Gör sedan samma sak med den andra ventilen. Om ventilerna inte går att stänga helt eller inte fungerar behöver de bytas ut innan mätarbytet. De opålitliga avstängningsventilerna LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.
 • När kommer jag att få en fjärravläst vattenmätare?
  Alla vattenmätare i kommunen kommer att bytas ut under ett antal år. Du kommer i god tid innan att få ett informationsbrev i din brevlåda där det står vad du behöver göra inför bytet. Du kommer sedan att få ett brev med tidbokning ungefär en vecka innan besöket. Om tiden inte passar bör du så fort som möjligt kontakta oss för att boka en ny tid. Räkna med att besöket kan ta upp till en timme.
 • Vem kommer och byter min mätare?
  Rörteamet genomför besiktning av mätarplats och installation av fjärravlästa vattenmätare i Hörnett och på Varvet på uppdrag av Miva. De kommer att åka i Rörteamets bilar, bära kläder med Rörteamets logotyp och kunna legitimera sig.

 • Måste jag vara hemma när mätaren ska bytas?
  Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vattenmätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. Besöket börjar med en besiktning och om mätarplatsen är godkänd genomförs bytet direkt. Om bytet inte kan genomföras bokar vi om till en ny tid för byte längre fram.
 • Jag har min mätare i en brunn, vad gäller för mig?
  Vi ställer samma grundkrav för en vattenmätare som sitter i en brunn som för vattenmätare inomhus. Därtill tillkommer att brunnen inte får vara vattenfylld och att det ska finnas en stege. Finns det ett brunnslock ska det vara lätt att lyfta av en person. Har du mätare i en brunn ber vi dig kontakta kundservice för ytterligare information.
 • Vad händer om min mätarplats inte är godkänd?
  Vid första besöket besiktigar vi vattenmätarplatsen. Om mätarplatsen inte uppfyller kraven och vi inte kan genomföra bytet bokar vi om till en ny tid för byte längre fram. Du får information om vad du behöver åtgärda inför bytet. Om du inte åtgärdat bristerna vid tiden för det nya besöket tar vi ut en avgift för förgävesbesök. Om du vid flera tillfällen låter bli att uppdatera mätarplatsen kan Miva i förlängningen stänga vattnet.

 • Vad ska jag göra om jag inte kan vara hemma den avsedda tiden?
  Om tiden inte passar så ber vi dig så snabbt som möjligt kontakta vår kundservice för att boka om till en ny tid.

 • Kostar det något att byta till fjärravläst vattenmätare?
  Den fjärravlästa vattenmätaren och installationen av vattenmätaren ingår i din vanliga taxa. Men det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att vattenmätarplatsen är godkänd. Om du behöver göra förändringar för att vattenmätarplatsen har brister kan det bli en kostnad om du behöver anlita fackman. Läs mer om krav på mätarplatsen.
 • Vilken konsol ska jag ha?
  Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och anpassad efter mätarens storlek. I en vanlig villa ska konsolen ha en skjutbar kopplingshylsa, passa mätarstorlek Q3 2,5–Q3 4 och ha 190–220 mm bygglängd. Det är tillåtet att byta konsol själv eller så kan du kontakta en vvs-firma för hjälp med installation.
 • Varför måste jag ha avstängningskranar både före och efter vattenmätaren?
  Det ska finnas avstängningsventiler före och efter mätaren som går att stänga helt i samband med vattenmätarbytet för att så lite vatten som möjligt ska rinna ut från både ledningsnätet och huset vid mätarbytet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att ventilerna fungerar. Ventilerna måste även fungera för att du som fastighetsägare snabbt ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka i huset. Avstängningsventil LK580, LK581 och LK582 är inte godkända och behöver bytas ut av våtrumsbehörig fackman innan vi kan byta din vattenmätare.
 • Hur skickas mätarställningen till Miva?
  Mätarställningen skickas via radiosignaler till Miva. Du kommer att kunna följa din förbrukning via Mina sidor.
 • Hur kan jag följa min förbrukning?
  Du kommer att kunna följa din vattenförbrukning på Mina sidor.
 • Har ni rätt att ställa krav på mätarplatsen?
  Ja, Miva arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som beslutas av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik. I denna står det att Miva har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion. Här kan du läsa Örnsköldsviks ABVA.
 • Hur ser jag om mätaren signalerar för avvikelser?
  Det finns infokoder som visas på mätarens display vid en avvikelse. Infokoderna är Leak, Burst, Dry, Reverse och Tamper. Leak indikerar att vattnet i mätaren inte har stått stilla i minst en timme utan avbrott under de senaste 24 timmarna. Det kan vara ett tecken på en läckande kran eller toalett. Burst visar att vattenflödet varit konstant högt under minst 30 minuter, vilket kan vara en indikation på att ett rör är skadat. Dry singalerar att mätaren inte är vattenfylld och Reverse att vatten flödar genom mätaren i fel riktning.Tamper visar att det funnits försök till åverkan på mätaren. Mätaren är då ej längre godkänd för debitering.Infokoderna försvinner när händelsen som aktiverat infokoden inte längre existerar. Leak försvinner t.ex. när vattnet har stått stilla i en timme, Brust försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå och Dry försvinner när mätaren mäter vatten och inte längre är tom.
 • Påverkar strålningen från mätaren mig?
  Den strålning som mätaren avger är helt ofarlig och kan jämföras med andra apparater som i dag ofta används i de flesta hem, som:
  • TV-apparater och datorer med trådlös WiFi och/ eller Bluetooth
  • Fjärrkontroller för TV-apparater och bilar
  • Babyvakter.
  Kamstrups förbrukningsmätare uppfyller alla internationella regler och specifikationer rörande elektromagnetisk strålning.

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips