Vattenmätaren

Bild av vattenmätare

En vattenmätare mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen. Du betalar bara för det vatten som du förbrukar och därför är det viktigt att mätaren fungerar som den ska.

Vattenmätarens placering

Platsen ska ordnas så att mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Väggen och golvet intill bör tåla vattenspill och det är bra om utrymmet är väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Du får till exempel inte bygga in den under en diskbänk. För att vattenmätarplatsen ska vara godkänd måste vattenmätaren vara monterad i en mätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.
Läs mer om vattenmätarens placering

Håll koll på din mätare

Ser du en luftbubbla i mätaren?! Det är ingen fara. Det ska vara vatten i mätaren, men i normala fall är den helt fylld och då syns inte vattnet. Ibland kan det komma in en luftbubbla i vattnet till exempel i samband med mätarbyten, som syns i mätaren. Fukt på mätaren kan vara kondens och behöver inte betyda läckage.

Håll gärna koll på din vattenavläsning. Jämför med den preliminära avläsningen på din faktura. Det kostar inget att lämna en extra vattenavläsning. Det kan göra att du slipper betala för vatten som du inte förbrukat eller att du slipper få en stor räkning när den årliga avläsningen lämnats in.
Läs mer om avläsning av vattenmätare

Vattenmätarbyte

Med jämna intervaller hämtas vattenmätarna in och undersöks för att se att allt fungerar som det ska. Det kallas för revisionsbyten och görs vart tionde år för vattenmätare i vanliga hushåll. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning.

Vattenmätarbrunn 

Ibland har vattenmätaren placerats i en vattenmätarbrunn eftersom den inte kunnat placeras inomhus. Vattenmätarbrunn räknas som vattenmätarplats och ska uppfylla samma krav som ställs på en mätarplats inomhus. Har du en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen. Krav på vattenmätarbrunn.

Vem ansvarar för vad?

Vattenmätaren är Mivas egendom, men enligt Örnsköldsviks kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) är du som fastighetsägare ansvarig för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost. Om vattenmätaren skadas måste Miva kontaktas för byte och kostnaden för detta debiteras kunden enligt fastställd taxa.

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att det finns en konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering ska ske i samråd med Miva.

Läs mer om ABVA
Läs mer om va-taxan

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Det är ett smutsigt arbete att laga dricksvattenledningar. Hur görs de rena efteråt?
Läs svaret här

Sudda fläcken väck

#22 Citronsyra eller ättiksprit löser kalkbeläggningar. Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.

Fler miljötips