Vattenmätaren

Bild av vattenmätare

En vattenmätare mäter den mängd kallvatten som passerar via den inkommande vattenledningen. Du betalar bara för det vatten som du förbrukar och därför är det viktigt att mätaren fungerar som den ska.

Vattenmätarens placering

Platsen ska ordnas så att mätaren skyddas mot frost, värme och annan yttre påverkan. Väggen och golvet intill bör tåla vattenspill och det är bra om utrymmet är väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.

För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Mätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Du får till exempel inte bygga in den under en diskbänk. För att vattenmätarplatsen ska vara godkänd måste vattenmätaren vara monterad i en mätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen och med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren. Läs mer om vattenmätarens placering.

Vem ansvarar för vad?

Vattenmätaren är Mivas egendom, men enligt Örnsköldsviks kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun) är du som fastighetsägare ansvarig för att vårda mätaren och se till att den inte skadas av exempelvis frost. Om vattenmätaren skadas måste Miva kontaktas för byte och kostnaden för detta debiteras kunden enligt fastställd taxa.

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att det finns en konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov, till exempel vid en ledningsläcka. Förändring av mätarplacering eller brytning av mätarens plombering ska ske i samråd med Miva.

Vattenmätarbyte

Med jämna intervaller hämtas vattenmätarna in och undersöks för att se att allt fungerar som det ska. Det kallas för revisionsbyten och görs vart tionde år för vattenmätare i vanliga hushåll. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av lagstiftning.

Vattenmätarbrunn 

Ibland har vattenmätaren placerats i en vattenmätarbrunn eftersom den inte kunnat placeras inomhus. Vattenmätarbrunn räknas som vattenmätarplats och ska uppfylla samma krav som ställs på en mätarplats inomhus. Har du en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen. Krav på vattenmätarbrunn.

Läs mer om ABVA
Läs mer om va-taxan

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Vanliga frågor

Hur ser jag om den nya fjärravlästa vattenmätaren signalerar för avvikelser?
Läs svaret här

Tvätta utan blekmedel

#24 Använd tvättmedel utan blekmedel. Blekmedel till vittvätt kan köpas separat. I miljön kan kloret nämligen bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar.

Fler miljötips