Fluorid i dricksvatten

Fluor är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. I ytvatten (sjöar och vattendrag) är halterna vanligen låga, medan nivån varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid.

Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad. Fluorsköljningar i skolorna har pågått i decennier och gett goda resultat med färre hål i tänderna hos barn. Mycket små mängder fluorid är nödvändiga för normala livsfunktioner och fluorid klassificeras som ett livsviktigt näringsämne.

Om fluoridintaget blir för högt, kan det orsaka skador i form av missprydande, livslånga tandemaljfläckar. Det är speciellt vanligt hos spädbarn.

Socialstyrelsens råd om fluoridhalter

Fluorid mg/liter

 

< 0,8

Dricksvattnet ger begränsat kariesskydd.

0,8-1,2

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.

1,3-1,5

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör inte ges i större omfattning till barn under sex månader.

1,6-4,0

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning ges till barn under 1½ år.

4,1-5,9

Vattnet bör endast ges i begränsad omfattning till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1½ år.

> 5,9

Vattnet bör inte konsumeras alls. Risk för benskörhet.

Gränsvärde

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30, omtryck LIVSFS 2011:3) anges ett gränsvärde för otjänlighet vid 1,5 mg/liter av fluorid. Detta gäller för kommunalt vatten och större privata täkter (mer än 50 personer eller 10 m³/dygn).

I Örnsköldsviks kommun är fluoridhalterna naturligt låga. Endast vid några mindre vattenverk i Banafjäl, Grundsunda och Trehörningsjö behöver vi reglera halterna till Livsmedelsverkets gränsvärde.

Alternativt vatten

Vid hemgång från BB kan distriktssköterskan ge information och råd om hur alternativt vatten kan ordnas. Vid egna brunnar tas vattenprov på fluorid och är det kommunalt vatten finns uppgifterna hos distriktssköterskan.

Alternativt vatten som kan användas för att göra välling och modersmjölksersättning kan du kanske få på din arbetsplats, hos en granne eller på annat ställe där fluoridhalten är låg. I kyla är vatten av god kvalitet hållbart åtminstone 3-4 dagar. Naturlig modersmjölk har låg fluoridhalt, oavsett om modern dricker vatten med högre fluoridhalt.

För mer information om fluorid, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-880 00.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Smaksätt kranvattnet

#11 Bär inte hem smaksatt vatten från affären. Smaksätt själv ditt eget kranvatten med exempelvis citronskal, skivor av apelsin, lime eller tunna gurkskivor.

Fler miljötips