Vattnets innehåll

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgivningen är beskaffad. Vattnet innehåller naturligt ämnen som ger god smak, med det innehåller också en del ämnen som vi inte vill ha för höga halter av. Här har vi samlat något av det som kan förekomma i vatten.

Flourid

Flourid, eller flour, är ett ämne som finns naturligt i marken. En liten mängd flourid i dricksvatten anses vara bra för tänderna eftersom det motverkar karies. För mycket kan däremot ge fläckar på emaljen.
Läs mer om flourid

Mikroorganismer

Mikroorganismer finns överallt runt omkring oss. Många mikroorganismer är ofarliga för oss människor och en del är nödvändiga för att vi ska må bra, till exempel vår normala sammansättning av bakterier i magen. Det finns också så kallade patogena mikroorganismer som vi inte vill ha i dricksvattnet och som vattnet därför renas från i vattenverket. För att kontrollera detta tas regelbundna prover.

Metaller

Om vattnet får stå still en tid i kopparledningar kan dricksvattnet få förhöjda halter av koppar. Man kan se blågröna missfärgningar på badrumsporslinet och vattnet får en besk smak. Det beror troligen på att det finns kopparledningar i fastigheten. Var då noga med att låta vattnet rinna ett tag innan du använder det.

Järn och mangan är två andra metaller som kan finnas i vattnet. De kommer från marken där vattnet tas eller från rostangripna ledningar. Dessa metaller fälls ut om vattnet får stå för länge. Av järn blir vattnet brunt och av mangan blir det svart. Varken järn eller mangan är farligt, men man ska inte behöva dricka missfärgat vatten.

Radon

Radon är ett radioaktivt ämnen som finns naturligt i grundvatten. Stråldosen i svenskt kommunalt dricksvatten är låg och överskrider endast i undantagsfall 0,1 millisievert per år. De vanligaste radioaktiva ämnena är uran och radon.

Tvätta utan blekmedel

#24 Använd tvättmedel utan blekmedel. Blekmedel till vittvätt kan köpas separat. I miljön kan kloret nämligen bilda skadliga och svårt nedbrytbara organiska klorföreningar.

Fler miljötips