Vattnets innehåll

Vattnets kvalitet beror på hur marken och omgivningen är beskaffad. Vattnet innehåller naturligt ämnen som ger god smak, med det innehåller också en del ämnen som vi inte vill ha för höga halter av. Här har vi samlat något av det som kan förekomma i vatten.

Flourid

Flourid, eller flour, är ett ämne som finns naturligt i marken. En liten mängd flourid i dricksvatten anses vara bra för tänderna eftersom det motverkar karies. För mycket kan däremot ge fläckar på emaljen.
Läs mer om flourid

Mikroorganismer

Överallt i vår miljö finns mirkoorganismer, även i dricksvattnet. Vanligast är bakterier och svampar. Miljön i vattenledningarna är kall och näringsfattig och det innebär att de flesta mikroorganismer som är farliga för människan sällan trivs där. De epidemier som orsakats av
dricksvatten har oftast berott på att avloppsvatten trängt in i dricksvattennätet genom en olyckshändelse.

Metaller

Om vattnet får stå still en tid i kopparledningar kan dricksvattnet få förhöjda halter av koppar. Man kan se blågröna missfärgningar på badrumsporslinet och vattnet får en besk smak. Det beror troligen på att det finns kopparledningar i fastigheten. Var då noga med att låta vattnet rinna ett tag innan du använder det.

Järn och mangan är två andra metaller som kan finnas i vattnet. De kommer från marken där vattnet tas eller från rostangripna ledningar. Dessa metaller fälls ut om vattnet får stå för länge. Av järn blir vattnet brunt och av mangan blir det svart. Varken järn eller mangan är farligt, men man ska inte behöva dricka missfärgat vatten.

Skriv ut dubbelsidigt

#37 Antalet utskrifter i Sverige ökar varje år. I bästa fall kan vi i alla fall halvera pappersmängden genom dubbelsidiga utskrifter.

Fler miljötips