Hårdhet, pH-värde och alkalinitet

I Örnsköldsvik är vattnet mjukt. Det innebär att du kan tvätta och diska med den lägsta rekommenderade doseringen då tvål, tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Om inte tvätten är hårt smutsad kan du gärna hoppa över förtvätten också.

Vattnets hårdhetsgrader

Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten. Vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader, °dH (°dH = grad, deutscher Härte).

0–2,1

Mycket mjukt

2,2–4,9

Mjukt

5,0–9,8

Medelhårt

9,9–21,0

Hårt

21,1

Mycket hårt

Vattnets pH-värde

Vattnets pH-värde talar om hur surt vattnet är. Lågt pH påskyndar korrosionsangrepp. Högt pH kan dessutom ge utfällningar, smak samt försämra eventuell kemisk desinfektion. För att skydda rörnätet mot korrosion bör pH-värdet ligga mellan 8-8,5. Vid beredningen, tillverkningen, av dricksvattnet justeras pH-värdet till rätt nivå.

Alkalinitet i vattnet

Alkaliniteten är ett mått på halten bikarbonat i vattnet och har tillsammans med pH-värdet och hårdheten betydelse för vattnets metallangripande egenskaper.

Vattenverk

pH

Alkalinitet

Hårdhet °dH

Aspsele

8,1

65

3

Banafjäl

7,9

95

2,2

Bjästatjärn

8,1

37

2,2

Björna

8,1

68

3,4

Bredånger

7,9

59

3,4

By

7,9

80

4,2

Gerdal

8

45

1

Gideheden

8

57

1

Gideånäset

8

61

2,5

Grundsunda

8,3

50

0,9

Hemling

8

81

3,6

Långviksmon

8,2

57

3

Moliden

7,9

92

4,6

Norrböle

8,1

93

2,6

Nyliden

8

130

6,2

Nötbolandet

8,2

53

2,3

Rössjö

8

33

0,9

Skorped

8

98

4,9

Smedsbyn

7,8

48

1,8

Solberg

7,9

38

1,6

Sörbygden

8

44

0,57

Trehörningsjö

7,8

55

2,1

Trysunda

7,6

50

5,4

Ulvön

7,9

69

4,1

Överbygden

8

67

2,2

Ovanstående värden är ett genomsnitt av provtagningar tagna under 2019.

Vill du veta vilket vattenverk som som förser dig med dricksvatten?
Läs mer om vattenverk

Driftinformation

Vi har inga driftstörningar för tillfället.

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips