Kontroll av dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet. Livsmedelsverket beslutar om vilka krav som måste uppfyllas. Vi kontrollerar fortlöpande att vårt dricksvatten uppfyller samtliga krav. Dricksvattnet genomgår en mycket omfattande kvalitetskontroll och under ett år tar Miva i genomsnitt 1 500 vattenprover. Prover tas på:

  • råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
  • utgående dricksvatten 
  • kranvatten hos kunden

Laboratoriet kontrollerar bland annat om det förekommer tungmetaller, organiska miljögifter och olika hälsofarliga mikroorganismer i vattnet. Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Driftkontroll

Laboratorieanalyser görs på råvatten samt på utgående dricksvatten. Analysresultaten används för att driften kan ske på ett tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Egenkontroll

Normal kontroll och utvidgad kontroll görs på utgående dricksvatten från vattenverket och på dricksvatten hos kund enligt Livsmedelsverkets krav. Vattenprover tas regelbundet från ett antal fasta kontrollpunkter. Prover tas också i samband med att nya ledningar tas i drift i ledningsnätet samt när kunder framför klagomål.

Vanliga frågor

Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?
Läs svaret här

En mobil ger 86 kg avfall

#43 För att producera en enda mobiltelefon genereras 86 kilo avfall. Genom att använda den längre och sälja den vidare kan du göra både plånboken och miljön en stor tjänst.

Fler miljötips