Kontroll av dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet är vårt mest välkontrollerade livsmedel. Det ställs höga kvalitetskrav på vattnet.

Egenkontroll bygger på normal och utvidgad undersökning. Provtagning görs på utgående dricksvatten från vattenverket och på dricksvatten hos kund enligt Livsmedelsverkets krav. Vattenprover tas regelbundet från ett antal fasta kontrollpunkter. Under ett år tar Miva i genomsnitt 1 500 vattenprover. Prover tas på:

  • råvatten, alltså det vatten som pumpas in i vattenverken
  • utgående dricksvatten från vattenverken
  • kranvatten hos kunden

Förutom en regelbunden provtagning tas även prover för driftkontroll, i samband med att nya ledningar tas i drift i ledningsnätet samt när kunder framför klagomål.

Analyserna visar att vårt dricksvatten genomgående håller en mycket hög kvalitet.

Driftinformation

Vi har inga driftstörningar för tillfället.

Klipp med alkylatbensin

#20 Ska du klippa gräsmattan med motorgräsklippare, använd alkylatbensin och helst svanenmärkt fyrtaktsmotor med katalysator.

Fler miljötips