Analys av dricksvattenkvalitet

Dricksvattnet bedöms som "tjänligt" om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedöms dricksvattnet som "tjänligt med anmärkning" eller som "otjänligt".

Vattnets betygsättning enligt Livsmedelsverket

  • "Tjänligt" innebär att dricksvattnet får användas som vanligt.
  • "Tjänligt med anmärkning" innebär att dricksvattnet får användas som vanligt, men Miva ska utreda och åtgärda.
  • "Otjänligt" innebär att dricksvattnet av hälsomässiga skäl inte går att använda som vanligt. Miva är skyldiga att omedelbart informera kunder om detta samt tillhandahålla ett alternativt vatten.

Vill du veta mer?

Analysprotokoll för respektive vattenverk finns dokumenterade hos Miva. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Vill du ta del av ett analysprotokoll kontakta kundservice. Du kan också skicka din fråga om vattenkvalitet via webbformuläret.

Misstänker du att dricksvattnet av någon anledning inte går att dricka eller använda till matlagning, kontakta omgående vår kundservice eller ring felanmälan på telefon 0660-330 330.

Förpackningar till återvinningsstation

#25 Tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall lämnas på närmaste återvinningsstation som FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, sköter och ansvarar för.

Fler miljötips