Analys av dricksvattenkvalitet

Dricksvattenkvalitet 2011

Via länken nedan presenteras en översiktsinformation om analyserna på dricksvattnet från vattenverken och hos användarna.

Dricksvattnet bedöms som "tjänligt" om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller Livsmedelsverkets krav bedöms dricksvattnet som "tjänligt med anmärkning" eller som "otjänligt". Värdet "0" (noll) innebär att parametern inte går att mäta.

Vattnets betygsättning enligt Livsmedelsverket

  • "Tjänligt" innebär att dricksvattnet får användas som vanligt.
  • "Tjänligt med armärkning" innebär att dricksvattnet får användas som vanligt, men Miva ska informera om anmärkningen, utreda och åtgärda.
  • "Otjänligt" innebär att dricksvattnet inte får användas till dryck och matlagning utan föregående behandling.

Vill du veta mer?

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk finns dokumenterade hos Miva. Ett analysprotokoll är en offentlig handling, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Vill du ta del av ett analysprotokoll kontakta kundservice. Du kan också skicka din fråga om vattenkvalitet via webbformuläret. Vill du ha en genomgång av protokollet tillsammans med personal från Miva, boka en tid via kundservice.

Misstänker du att dricksvattnet av någon anledning inte går att dricka eller använda till matlagning, kontakta omgående vår kundservice eller ring felanmälan på telefon 0660-330 330.

Bibliotek så mycket mer än böcker

#45 Visst vet du att de flesta bibliotek idag erbjuder så mycket mer än bara utlåning av böcker? På många bibliotek kan man också låna TV-spel, filmer, skivor, ljudböcker, tidningar och magasin. Helt gratis! Passa på att Njut av ett gratisnöje som dessutom är bra för miljön.

Fler miljötips