DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Inför avstängning av servisventil

Vad är en servisventil?

En servisventil (VSV) är ventilen mellan huvudledningen och ledningen till en enskild fastighet. Servisventilen är Mivas egendom och är vanligtvis placerad vid tomtgräns.

Som vvs-företag kan ni få Mivas tillstånd att stänga och öppna servisventiler till våra kunder på det kommunala dricksvattennätet. Detta under förutsättning att nedanstående punkter beaktas.

Att tänka på innan avstängning av servisventil:

  1. Innan en ventil behöver stängas eller öppnas kontaktar ni Miva via kundservice på telefon 0660-330 400. Kontakta oss minst en (1) vecka innan det är aktuellt att stänga/öppna ventilen.
  2. För att ni ska få tillstånd att stänga/öppna ventilen måste vi veta att ventilen är i gott skick. Om vi bedömer att ventilen inte är i gott skick måste Mivas personal stänga/öppna ventilen.
  3. Om ert företag får tillstånd att stänga/öppna ventilen ansvarar ni också för att ventilen är i fortsatt gott skick efter att ni stängt/öppnat den. Om ventilen går sönder eller problem uppstår vid stängning/ öppning av ventilen ska detta omgående meddelas Miva. Är ni osäkra på om ni kan stänga ventilen på ett säkert sätt kan vi med en (1) veckas framförhållning antingen stänga ventilen vid önskad tidpunkt eller bestämma tid med er då vi på plats visar hur ventilen stängs på ett säkert sätt.

Notera att det inte är tillåtet att på eget bevåg och utan att ha haft kontakt med Miva stänga/öppna ventiler. Det ställer både oss och er i ett besvärligt läge om exempelvis en ventil dras sönder.

Denna överenskommelse bygger på en god kontakt och ett förtroende. Vi vill också betona vikten av framförhållning för att alla parter ska kunna göra ett bra arbete.

Frågor

För frågor angående avstängning av servisventil, kontakta kundservice.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Lukta och smaka först

#8 10-20 procent av alla inköpta livsmedel slängs helt i onödan, vilket är ett slöseri som kostar ett genomsnittligt hushåll omkring 5 300 kronor om året. De pengarna kan du göra annat för om du vågar lukta och smaka på mat du överväger att slänga.

Fler miljötips