DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Inför användning av tappställe för vatten

Vad är ett tappställe?

Tappställen för vatten ute i samhället har tidigare varit synonymt med brandposter. Dessa finns i första hand till för räddningstjänsten och deras uppdrag med att begränsa skador vid bränder. När en brandpost används är risken stor att avlagringar frigörs från ledningarnas rörväggar och att vattnet därför blir missfärgat. Detta kan i sin tur leda till problem för våra kunder genom exempelvis igensatta kranar, förstörd tvätt och produktionsbortfall inom industrin. Det finns även en risk för återströmning, som innebär att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet, eftersom dagens utrustning för vattenuttag i brandposterna inte är anpassade för att motverka detta.

För att minska risken för föroreningar när stora mängder vatten sporadiskt tappas från ledningsnätet har vi påbörjat ett arbete med att iordningställa speciella tappställen. Det innebär att vi endast i undantagsfall beviljar tillåtelse att använda traditionella brandposter.

Att tänka på innan ni använder ett tappställe för vatten:

  • Kontakta Mivas kundservice när ni har behov av tillgång till vatten för att få veta var närmaste tappställe finns.
  • Det företag/organisation som ska använda ett tappställe ska ha en ansvarig person, som måste legitimera sig och kvittera ut nyckel alternativt brandposthuvud.
  • Vid användning av tappställe ska en nyckel kvitteras ut och vid användning av brandpost hyr ni ett brandposthuvud. I samband med detta lämnar ni även underlag för fakturering.
  • Vattenförbrukningen och ev hyra av brandposthuvud debiteras enligt gällande taxa. Till Miva rapporterar ni hur länge ni behöver tillgång till tappstället och i efterhand hur många kubikmeter (m3) ni förbrukat.
    • Förlorad nyckel till tappställe debiteras med 2 300 kr.
    • För användning av brandpost består taxan av en fast avgift per brandpost och uthyrningstillfälle, en fast avgift per påbörjad hyrvecka samt en rörlig volymavgift per förbrukad kubikmeter (m3). På sikt kommer förbrukningen registreras automatiskt vid våra olika tappställen.
  • Vid utlämningen av nyckel alternativt brandposthuvud lämnas även information om hur tappstället används på ett säkert sätt.
  • Skador på tappställe/brandpost till följd av felaktig eller vårdslös hantering kan komma att debiteras. Missköts användningen av tappställe/brandpost förbehåller sig Miva rätten att neka framtida användning.

Frågor

För frågor angående tappställen för vatten och önskemål om tilgång till sådant, kontakta kundservice.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Moppa med vatten

#32 För att få rena och skinande golv krävs oftast inga kemikalier och det är inte alltid nödvändigt att plocka fram dammsugaren. Torrmoppning eller att moppa med vatten brukar räcka.

Fler miljötips