DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Inför användning av brandpost

Vad är en brandpost?

Brandposter finns i första hand till för räddningstjänsten och deras uppdrag med att begränsa skador vid bränder.När en brandpost används är risken stor att avlagringar frigörs från ledningarnas rörväggar och att vattnet därför blir missfärgat. Detta kan i sin tur leda till problem för våra kunder genom exempelvis igensatta kranar, förstörd tvätt och produktionsbortfall inom industrin. Det finns även en risk för återströmning, som innebär att förorenat vatten strömmar tillbaka in på vattennätet, eftersom dagens utrustning för vattenuttag i brandposterna inte är anpassade för att motverka detta. Sist, men inte minst, finns risk för personskada på grund av tryckkraften från slangen vid ett felaktig handhavande i samband med anslutning till brandpost.

Med bakgrund av ovanstående kommer Miva inför barmarkssäsongen 2013 att välja ut vilka brandposter som får användas. På dessa brandposter får enbart brandposthuvuden som tillhandahålls av Miva användas. Dessa brandposthuvuden är försedda med både flödesmätare och återströmningsskydd.

Att tänka på innan ni hyr ett brandposthuvud:

  • Hyra av brandposthuvud och vattenförbrukning kommer att debiteras enligt gällande taxa. Taxan består av en fast avgift per brandpost och uthyrningstillfälle, en fast avgift per påbörjad hyrvecka samt en rörlig volymavgift per förbrukad kubikmeter (m3).
  • Det företag/organisation som ska använda en brandpost ska ha en ansvarig person, som måste legitimera sig och kvittera ut brandposthuvudet.
  • Vid utlämningen av brandposthuvudet lämnas även en information om var tillåtna brandposter finns och hur ett brandposthuvud används.

Frågor

För frågor angående brandpost och hyra av brandposthuvud, kontakta kundservice.

Vanliga frågor

Hur rapporterar jag vattenmätarställningen?
Läs svaret här

Rensa avloppet varje månad

#33 Rensa avlopp i både handfat och dusch en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Använd aldrig propplösare - det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor mängd hett vatten. Om det inte fungerar, lös en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, kontakta Miva.

Fler miljötips