Spillvatten

Avloppsvatten i folkmun

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter (klosettvatten) samt från bad, disk och tvätt (BDT-vatten). Spillvatten är det många kallar avloppsvatten.

Ibland talar man också om så kallat "tillskottsvatten" eller "ovidkommande vatten" när man menar takvatten, dräneringsvatten och inläckande regn- och grundvatten, som i varierande grad tillförs avloppssystemet.

Avloppet är ingen papperskorg

Avloppet är ingen papperskorg

Allt som spolas ned i avloppet hamnar i ett av våra 30 reningsverk där det behandlas och renas i flera omfattande steg. När fel saker spolas ned i toaletten störs processen i reningsverket och hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet. Därför är grundregeln att endast sådant som passerat genom kroppen samt toalettpapper får spolas ned.

Toaletten är till för kiss, bajs och toalettpapper. I en skräphink bredvid kastar du bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, bomullstops, tandtråd, våtservetter, tvättlappar och pappershanddukar. Överblivna läkemedel lämnas till närmaste apotek och allt som är farligt avfall ska självklart lämnas till en återvinningscentral.

Se vår film och tänk på vad du spolar ner i toan för att bidra till ett renare vatten!

Ska du bara göra något, så ta hand om ditt farliga avfall

Återvinningscentralen tar hand om det avloppsverken, vattenverken och naturen inte kan – vårt farliga avfall. Det viktigaste du kan göra för vårt vatten och vår miljö är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i avloppet eller i sopkärlet. Där kan det göra stor skada även i små mängder. Nagellack, aceton, hårspray, olja, färg och lösningsmedel är bara några exempel på vad som ska lämnas till en återvinningscentral.
Läs mer om farligt avfall

Inget hushållspapper i toaletten

Hushållspapper kanske låter som något som går bra att spola ner, men pappersfibrerna är helt annorlunda än i toalettpapper. Hushållspapper är gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper istället ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper. Den gyllene regeln är därför att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten.

Driftinformation

Torka med linnetrasa

#30 Använd linnetrasor istället för wettexduk. Linnetrasor tvättas lätt i tvättmaskinen och håller i 5-10 år.

Fler miljötips