DENNA SIDA ÄR RIKTAD TILL FÖRETAGSKUNDER

Fettavskiljare

Vad är en fettavskiljare?

En fettavskiljare består av olika kammare där fettet separeras från vattnet. Fettet väger lättare än vattnet och flyter upp till ytan och kan därefter tas omhand. Matrester och andra tyngre partiklar sjunker istället till bottnen och bildar slam. Vattnet som passerar fettavskiljaren separeras därför både från fett och slam. Fettavskiljaren måste emellertid tömmas och rengöras regelbundet, annars förlorar den sin funktion. Dessutom kan bakterier bildas och sprida otrevlig lukt.

Vem ska ha fettavskiljare?

Mivasledningsnät är utformat för att ta emot avloppsvatten från hushåll med ett lågt fettinnehåll. Om större mängd släpps ut i nätet är risken stor för avloppsstopp. Anledningen är att fettet kyls av och ger beläggning på rörväggar i ledningsnätet. Detsamma gäller även för enskilda avlopp.

Verksamheter som bidrar med stora mängder fett måste installera en fettavskiljare. Exempel på sådana verksamheter är:

  • livsmedelsindustrier, till exempel slakteri, rökeri, charkuteri och bageri
  • storhushåll, till exempel restaurang, café, konditori, friteringsanläggning, gatukök, pizzeria, hamburgerbar, salladsbar, personalmatsal, catering och storkök
  • livsmedelsbutiker med manuella chark- och/eller grillavdelningar

Att tänka på vid installation

  • Bygganmälan ska lämnas in till Byggenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Till den ska installationsritning, kontrollplan och namn på kvalitetsansvarig bifogas.
  • Fettavskiljaren ska vara typgodkänd och funktionstestad.

Dimensionering

Avskiljaren dimensioneras bland annat utifrån antalet matportioner per dag. Portionerna  beräknas genom att multiplicera antalet sittplatser i lokalen med 3 (antalet sittningar), varefter dimensionerande maxflöde erhålls i tabellen nedan.

Matportioner per dag Normstorlek för avskiljare (liter/sekund)
0-2002
201-4004
401-7007
701-100010
1001-Special

Vald avskiljare ska klara standarden SS-EN 1825-2.

Utsläpp ska uppfylla gällande krav i Riktlinjer vid utsläpp Pdf, 28.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 28.1 kB).

Tömning och kontroll

Avskiljaren ska tömmas och rengöras regelbundet. Hur ofta beror på verksamheten, men avskiljaren ska alltid tömmas minst en gång årligen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.

Frågor

För övriga frågor angående fettavskiljare, kontakta Miljö- och hälsoenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, 0660-88 000. Samhällsbyggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet inom avfallsområdet som bland annat beviljar dispens och tillstånd inom området.

Driftinformation

Lägsta dosering på tvätt- och diskmedel

#3 I vår kommun är vattnet mjukt. Därför kan du använda den lägsta doseringen då tvätt- och diskmedel löddrar lätt.

Fler miljötips