Problem med regn- eller smältvatten

Dagvatten kallas regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna platser som oftast tas om hand och avleds till naturen. Ibland kan dagvatten skapa problem i form av översvämmade diken och igensatta gatubrunnar. Har man otur kan man råka ut för källaröversvämning.

Vart ska man vända sig?

Mycket förenklat kan man säga att det är Mivas ansvar att leda bort avloppsvatten när det väl hamnat i ledningarna. Däremot är det kommunens driftenhet som ansvarar för att diken, trummor och brunnar är i funktion för att t ex smältvatten ska hamna i ledningarna.

Problem med vatten som tränger in i källare

Har du problem som är kopplade till vatten- eller avloppsledningarna när exempelvis avloppsvatten tränger upp ur en golvbrunn i källaren, kontaktar du Miva via felanmälan 0660-330 330.

Om du drabbats av källaröversvämning ska du även tänka på att kontakta ditt försäkringsbolag, som i sin tur kommer att vidta åtgärder.

Problem med vatten som svämmar över från vägar och diken

Har du däremot problem med ytvatten i form av regn eller smältvatten som svämmar över från vägar och diken eller att rännstensbrunnar inte tar undan, kontaktar du kommunens Trafik- och parkavdelning. Detta görs enklast genom att beskriva och registrera felet i appen ”Ett bättte Örnsköldsvik”. Om man inte har tillgång till app eller dator går det även bra att ringa kommunens Kontaktcenter 0660-880 00.

Till felanmälan på Örnsköldsviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Välj miljömärkta varor

#35 Välj miljömärkta produkter för både dig och ditt hem, så minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet. Kika efter produkter med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman nästa gång du handlar.

Fler miljötips