Återställning av mark efter problem

I samband med driftstörningar kan det hända att vår personal måste göra ingrepp på din fastighet. Oavsett om det är akuta eller planerade arbeten så försöker vi alltid komma i kontakt med fastighetsägaren innan vi påbörjar jobbet.

Om fastighetsägaren inte är hemma och vi har ett akut problem lämnar vi information i brevlådan. Där framgår att vi på grund av en akut driftstörning i området har tvingats gräva på fastighetsägarens mark för att komma åt va-ledningarna och åtgärda felet. Även om vi satt upp avspärrningar vill vi också påminna om att det kan finnas djupa schakt inom vårt arbetsområde.

I samband med ett ledningsarbete kan det dröja ett par dagar innan vi är färdiga och problemet avhjälpt. Markytan kan däremot inte återställas direkt efter det slutförda arbetet. För att undvika framtida sättningar måste jorden först få möjlighet att sjunka ihop. Som regel återställs marken under sommaren eller kommande sommar beroende på årstid. Miva återställer då till hur ytan såg ut innan grävningen eller vad som överenskommits. Tidigare grönytor täcks med matjord och gräsfrö, och buskar eller annan växtlighet planteras tillbaka eller ersätts. Asfalterade ytor återställs av kommunens Trafik- och parkavdelning.

Tack för den hänsyn du visar vår anläggningspersonal under arbetets gång!

Sidan publicerad 2017-10-26

Vanliga frågor

Varför kliar det när jag har duschat?
Läs svaret här

Rensa avloppet varje månad

#33 Rensa avlopp i både handfat och dusch en gång i månaden så förebygger du stopp och dålig lukt. Använd aldrig propplösare - det är inte bra för rören som kan skadas. Om du får stopp, prova istället att hälla i en ganska stor mängd hett vatten. Om det inte fungerar, lös en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten, och häll detta i avloppet. Om det ändå inte fungerar, kontakta Miva.

Fler miljötips