Ledningsnät

För att leverera dricksvatten och avlägsna avloppsvatten och dagvatten finns ca 180 mil ledningar och därtill sammanlagt ca 230 anläggningar. Ledningsnätet är med andra ord omfattande och i jämförelse med andra kommuner har Örnsköldsvik många meter ledning per kund. Det beror delvis på kommunens kuperade topografi, men också på historien och den tid då det fanns åtta mindre kommuner som alla byggde upp egna ledningsnät.

På ledningsnätet finns olika utrustningar och anläggningar som är till för att kontrollera och underlätta leveransen av dricksvattnet och avlägsna avloppsvattnet. En utmärkade sådan anläggning är till exempel ett vattentorn.

Dagligen arbetar vi för att underhålla allt detta och säkra både leverans och funktion. Utöver det löpande underhållet satsar Miva varje år åtskilliga miljoner kronor i upprustning av ledningsnät och anläggningar. Det gör vi för att vattnet ska gå en ren och frisk framtid till mötes i många miljoner år till.

Ditt och vårt ansvar - var går gränsen?

En servisledning är ledningen mellan huvudledningen och fastigheten. I de allra flesta fall ägs en del av servisledningen av Miva och en del ägs av fastighetsägaren. På vattenservisledningen sitter en servisventil för att kunna stänga av vattnet in till din fastighet.

Förbindelspunkt kallas den punkt där Mivas ledningar kopplas samman med fastighetsägarens ledningar. Förbindelsepunkten ligger för det mesta 0,5 meter utanför tomtgräns och har ingenting med servisventilen att göra. Vid problem med servisledningen (t ex avloppsstopp eller vattenläcka) är det den som äger den del av ledningen där felet finns som också ansvarar för att bekosta och åtgärda problemet.

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet kontaktar du Miva som stänger och öppnar din servisventil.

Läs mer om vattenproblem

Klicka på bilden för större upplösning

Vanliga frågor

Får jag spola ner hushållspapper i toaletten?
Läs svaret här

Älska dina skor och de ska älska dig tillbaka

#44 Rengör skorna ofta så håller de länge. Bort med salt och gammal skokräm med hjälp av en våt trasa. Låt sedan skon torka ordentligt innan du skyddar den med skokräm. Viktigast är sulkanten, där når fukten skorna först. Torka bort överflödig kräm innan du avslutar med en polish.

Fler miljötips