Ansluta till kommunalt VA

För att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet ska du göra en ansökan. Planerar du en ombyggnad eller utbyggnad som innebär att fastigheten tillskapar fler lägenheter enligt Mivas taxa måste du kontakta Mivas kundservice och meddela detta.

Ansök om anslutning till det kommunala VA-nätet Pdf, 212.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 212.8 kB)

Steg för steg – så går det till

Skicka in en ansökan
Du skickar in din ifyllda ansökan tillsammans med ett exemplar av en ritning med önskemål om inkopplingspunkt vid fastighetsgräns.

Så snart vi fått kompletta ansökningshandlingar kommer ansökan att handläggas. Handläggningstiden är i normalfallet cirka tre månader för att vi ska kunna planera vårt arbete och ge en god service. Tänk därför på att skicka in ansökan i god tid före det datum du vill att vatten eller avlopp ska vara inkopplat.

Förbindelsepunkt till fastigheten
Vi handlägger din ansökan och ordnar en förbindelsepunkt vid din tomtgräns. Förbindelsepunkten är den punkt där dina ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet. Den ligger normalt en halv meter utanför tomtgränsen. På fastighetens sida om förbindelsepunkten är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ledningar och andra VA-installationer utförs regelmässigt.

Betala anslutningsavgift
Efter att förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura med anslutningsavgiften till dig. Anslutningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- eller avloppsnätet.

Anslutningsavgiften beror på vilken typ av ledningar din fastighet behöver. Det finns tre typer av ledningsnät: dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Så snart du betalat anslutningsavgiften är du kund och kommer att debiteras en årlig brukningsavgiften. Brukningsavgiften är själva vattenavgiften, som består av en fast och en rörlig kostnad.

Läs mer om taxor och avgifter

Installera vattenmätare och koppla in vattnet
Innan vattnet släpps på måste du förbereda för att en vattenmätare kan installeras. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att det finns en konsol och avstängningsventiler före och efter vattenmätaren. Platsen där vattenmätaren sitter måste skydda mätaren mot frost, värme och annan yttre påverkan. För att Miva ska komma åt vattenmätaren vid byte måste mätaren också vara lättåtkomlig.

Läs mer vattenmätarens placering

Miva äger vattenmätaren, installerar, byter och kontrollerar den. Ta kontakt med vår kundservice för bokning av tid för installation av mätare. När vattenmätaren är installerad, och du har betalat anslutningsavgiften, kopplar vi på vattnet.

Ansluta till kommunalt VA när din fastighet finns utanför verksamhetsområdet

Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för tre olika tjänster – dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om inrättande eller utökande av verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Vill du veta vad som gäller om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet? Kontakta Mivas kundservice för mer information.

Läs mer om planerna för utbyggnad av kommunalt VA

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips