Tips om din vattenanvändning

Hållbar vattenanvändning är det nya normala

Miva har tillsammans med över 100 kommuner och va-organisationer i Sverige gått samman för att kommunicera vattnets värde. Det är ingen enkel sak, men vi måste se vår viktigaste naturresurs med nya ögon och få en mer hållbar vattenanvändning. Vi kan inte längre slösa med vårt livsviktiga livsmedel. Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

Allt vatten i naturen cirkulerar i ett evigt kretslopp, och kanske är det därför som vi tar det så för givet. Inte minst i ett land som Sverige där vi generellt har mycket bra tillgång till rent, gott dricksvatten. Men just för att vattnet ingår i ett evigt kretslopp, så måste vi också värna vattnet och ta hand om det.