Höjd anläggningsavgift 2022

Miva har under en längre tid haft en jämförelsevis låg anläggningsavgift vid nyanslutning av kommunalt vatten och avlopp. Inför arbetet med kommande utbyggnadsområden har kommunfullmäktige beslutat om höjd anläggningsavgift. Samtidigt förändras själva konstruktionen av taxan.

Vad beror höjningen av anläggningsavgiften på?

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till flera områden i kommunen. Det leder till helt nya förutsättningar och ökade kostnader för Miva, då dessa områden ligger i kustnära, bergig och därmed utmanande terräng. Kostnaderna för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp täcks inte av dagens anläggningsavgift och därför behöver anläggningsavgiften höjas.

Förslaget har antagits av Mivas och Rodrets styrelser och beslutadese i kommunfullmäktige i november 2021.

Så mycket kan det kosta

Exempel på hur mycket anslutning till vatten och spillvatten kan kosta. Tomtyteavgiften är ett pris per kvadratmeter.

Exempel på anslutningsavgift beroende på tomtyta

Tomtyta kvm

2021

2022

800

127 500 kr

157 920 kr

1 000

127 500 kr

166 400 kr

1 500

127 500 kr

187 600 kr

2 000

127 500 kr

208 800 kr

Max tomtyta 2 925 kvm

127 500 kr

248 020 kr

Ny taxemodell från 2022

Från 2022 förändrar vi själva konstruktionen av taxan för vatten och avlopp.

Hjälpte informationen på sidan dig?