Anläggningsavgift annan fastighet

Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2022.

Servisavgift

Antal vattentjänster som ska anslutas: vatten, spillvatten och dagvatten.

Servisavgift

Antal ledningar

Exkl moms

Inkl moms

En ledning

56 000 kr

70 000 kr

Två ledningar

68 000 kr

85 000 kr

Tre ledningar

80 000 kr

100 000 kr

Samtliga vattentjänster (tre ledningar)

80 000 kr

100 000 kr

Förbindelsepunktsavgift

Upprättande av förbindelsepunkt och framdragning av servisledning till varje vattentjänst som ska anslutas.

Förbindelsepunktsavgift

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

7 200 kr

9 000 kr

Spillvatten

12 000 kr

15 000 kr

Dagvatten fastighet

4 800 kr

6 000 kr

Dagvatten gata

-

-

Samtliga vattentjänster

24 000 kr

30 000 kr

Tomtyteavgift

Fastighetens tomtyta i kvadratmeter.

Det finns en gräns för hur stor tomtyteavgiften kan bli. Begränsningsregeln säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre avgiftstyperna i anläggningsavgiften tillsammans.

Tomtyteavgift

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

12,72 kr

15,90 kr

Spillvatten

21,20 kr

26,50 kr

Dagvatten fastighet

6,36 kr

7,95 kr

Dagvatten gata

2,12 kr

2,65 kr

Samtliga vattentjänster

42,40 kr

53,00 kr

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Avleds dagvatten från fastighet till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad

Vattentjänst

Exkl moms

Inkl moms

Vatten

-

-

Spillvatten

-

-

Dagvatten fastighet

16 800 kr

21 000 kr

Dagvatten gata

-

-

Samtliga vattentjänster

-

-


Anläggningsavgift obebyggd fastighet

Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet. Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger.

Fullständig taxa för va

Ovanstående är ett utdrag ur den fullständiga va-taxan. Här kan du ladda ner det komplett taxedokumentet med samtliga avgifter och villkor.

Hjälpte informationen på sidan dig?