Praktik och examensarbete

Du är också välkommen att söka praktik- och examensarbete hos oss. Vi tycker det är viktigt att du får ta del av vår verksamhet och att vi samtidigt kan få nya influenser. För det är i vår bransch vi skapar förutsättningar för framtiden. Här nedan kan du läsa mer om tillgängliga examensarbeten.

Examensarbete: Undersökning om människors skäl och attityder kring sortering av avfall

Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) är ett kommunalt bolag. Vi på Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi brinner för miljöfrågorna och arbetar för vår framtid. Vårt arbete är konkret, men många glömmer att det också är i vår bransch som de stora utmaningarna och satsningarna görs. Det behövs för att en viktig del av vår infrastruktur ska fungera både idag och långt in i framtiden.

Uppdrag

Vi erbjuder nu möjligheten för en eller flera studenter genomföra en undersökning om människors skäl och attityder kring sortering av avfall i hemmet.

Under perioden 2021-2025 genomför Miva en omfattande kampanj som i första hand riktar sig till villaägare i åldern 35-45 år i Örnsköldsviks kommun. Kampanjen går ut på att matavfallet i brunt kärl och restavfallet i grönt kärl ska minska med 25 % till år 2025 jämfört med 2015. Utifrån de så kallade plockanalyser som gjorts där man tittar på vad som slängs i sopkärlen kan vi konstatera att det är framför allt matavfall och förpackningar som i större utsträckning kan och bör lämna sopkärlen.

För att ta reda på människors verkliga skäl till att sortera/inte sortera, konsumera/inte konsumera och kompostera/inte kompostera behöver vi göra en större enkät bland invånarna i Örnsköldsviks kommun.

Syftet med det här uppdraget är att skaffa kunskap om människors skäl och attityder kring sortering av avfall i hemmet. Kunskapen blir utgångspunkt för utformningen av kampanjen och ökar förutsättningarna för att ändra beteenden genom pricksäkerhet i argumentationen.

Omfattning och innehåll

Arbetet bör omfatta följande delar:

  • Bakgrund och ingångsvärden för undersökningen
  • Research av liknande undersökningar och dess resultat
  • Research kring relaterad forskning
  • Planering och genomförande av undersökning som ger ett statistiskt säkerställt resultat
  • Sammanställning med analys och slutsatser

Arbetet kan göras helt eller delvis på distans i dialog med handledare.

Metoden för det här uppdraget är kvantitativ, men inkluderar även kvalitativa delar kring informationssökning och benchmark från liknande undersökningar, relevant forskning och dylikt.

Under uppdraget kommer vi att erbjuda en handledare som kommer finnas tillgänglig ett par timmar i veckan, i kombination med månadsvisa avstämningar. Vid behov kan vi även erbjuda kontorsplats.

Preliminär tidplan

Examensarbetet önskas starta och genomföras under våren 2021. Den exakta tidsplanen fastställs vid uppstart.

Ansökan måste vara inskickad senast 20 december då urval sker. Intervjuer kommer att göras under samma vecka och innan jul.

Kontaktperson

Frågor om exjobbet besvaras av:
Lars Westberg, kommunikationsansvarig
lars.westberg@miva.se, tel 0660-330 321

Ansökan

I ansökan vill vi att du beskriver dig själv och din utbildning, varför du valt just den utbildningen, varför det här exjobbet intresserar dig och vad du tror att du kan bidra med. Vi vill också veta när du kan och önskar skriva ditt exjobb och hur lång tid du finns tillgänglig för detta. Ersättning utgår för exjobbet.

Ansök här

Hoppa över förtvätten

#14 I vår kommun är vattnet mjukt, vilket innebär att tvätt- och diskmedel löddrar lätt. Det innebär också att du kan hoppa över förtvätt om inte tvätten är hårt smutsad.

Fler miljötips