Skola

Det är inte så ofta man tänker på var vattnet i våra kranar kommer ifrån, eller hur det tar sig in i våra hus. Eller hur det renas för att kunna återgå till naturen igen. Och vad händer med allt vårt avfall och hur kan vi minska mängden sopor?

Många av svaren finns samlade på Mivas webbplats, men på den här sidan har vi samlat information som lämpar sig extra bra att använda av skolor och förskolor.

Här lägger vi upp bra material som tagits fram av våra branschorganisationer eller av kollegor i branschen. Här finns lektionsupplägg och lärarhandledningar, men även spel, film och material som riktar sig direkt till eleverna Förutom information finns även uppslag till tävlingar och utmaningar. För att underlätta har vi angivit vilken åldersgrupp materialet i huvudsak är anpassat för.

Bild på barn som plockar skräp

Avfall och återvinning

Kunskapsrummet

(förskola, åk 1-9, gymnasiet)

I El-Kretsens Kunskapsrum finns fakta och statistik om insamlingen av elavfall och batterier. Men här finns också artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling. Där finns och tips och infallsvinklar för skolan.

Till Kunskapsrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

lärmig - en webbplats om avfall och hållbarhet

(förskola, åk 1-9, gymnasiet, SFI)

Mitt Sverige Vatten och Avfall har tagit fram en ny webbplats där de berättar om avfall och hållbarhet. Här finns förutom information om vatten, avlopp, avfall och hållbarhet också en avdelning för lärare. Där finns det skolmaterial och tips för att prata hållbarhet med elever.

Till lärmig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräpplockardagarna

(förskola, åk 1-9)

Varje vår uppmanar Håll Sverige Rent till skräpplockning med sin kampanj som åter fått namnet Skräpplockardagarna. På deras sajt finns massor av tips och motivation som roliga filmer och diplom som kan förgylla skräpplockningen ytterligare. Där kan du även anmäla klassen eller hela skolan! Chans att vinna penningvinster. Pedagogiskt material finns.

Läs mer om Mivas engagemang i Skräpplockardagarna
Till Skräpplockardagarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartongmatchen

(förskola, åk 1-6)

Var med och ta upp matchen för en ökad återvinning av dryckeskartonger. Kartongmatchen är en tävling som består av fyra moment, en introuppgift och tre ”matcher”. Inspirationsmaterial finns och de som slutför alla moment är med i utlottningen av fina priser från Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF.

Till Kartongmatchen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Batteriskolan

(förskola, åk 1-6)

Varför är det så viktigt att lämna batterier till återvinning? Varför är vissa batterier giftiga? Batteriskolan.se som drivs av Håll Sverige Rent inspirerar elever till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor.

Till Batteriskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pantresan

(förskola, åk 1-6)

Lär klassen om miljö och återvinning med hjälp av Pantamera och deras tävling Pantresan. Samtidigt chans att vinna 10 000 kr till klassen. Lärarhandledning finns och lektionstrådarna utgår från läroplanen för åk F-6 (LGR11).

Till Pantresan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matavfall

(förskola, åk 1-6)

Nu kan alla i Örnsköldsviks kommun sortera sitt matavfall separat. Vi gör det för att matavfallet ska kunna ta ett kliv upp i den så kallade avfallstrappan. Istället för att elda upp och få energi av matavfallet kan vi nu återvinna matavfallet och föra tillbaka näringen till kretsloppet. Se även materialet om avfallstrappan ovan.

Läs mer om matavfallet från jord till bord

Är det dags att börjar sortera matavfall separat på er skola? För detta har vi tagit fram ett litet informationspaket i samarbete med kommunens kostavdelning. För frågor eller om ni vill komma igång med matavfallsinsamling på avdelningen eller i klassrummen, kontakta Gunilla Arnebrant, 0660-885 77, som samordnar avfallshämtningen i kommunens byggnader. Fristående verksamheter kontaktar Mivas kundservice.

Till informationsmaterial Matavfall i skolan

Återvinning med sopsamlarmonster

(förskola, åk 1-3)

Sopsamlarmonsterna har tagits fram av Hässleholm Miljö som en del av en satsning mot förskolor och skolor. Tanken är att monstren ska vara något som barn kan relatera till och göra källsortering roligt. Totalt finns 16 olika monster för lika många olika avfallsfraktioner. Bokstavsträning, tipspromenad, pyssel och mycket annat finns på sajten tillsammans med lärarhandledning.

Till Sopsamlarmonstren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lekfull återvinning i Materialvärlden

(förskola)

Materialvärlden är ett pedagogiskt material för förskolor och barnfamiljer framtaget av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Genom att göra uppdrag hemma eller på förskolan får barnen lära sig om återvinning på ett lekfullt sätt. På webbplatsen kan förskolor ladda ner särskilda uppdrag att göra tillsammans på förskolan. Det finns också möjlighet att beställa ett startkit för att komma igång. Kitet innehåller återvinningskärl att ställa på förskolan, informationsfolder om materialet, klisterdekaler samt medaljer och diplom. Lärarhandledning finns.

Till Materialvärlden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökalender

(åk 1-6)

I Håll Sverige Rents miljökalender döljer sig uppdrag och aktiviteter där eleverna får vara med i arbetet med Sveriges miljömål. Kalendern fungerar året om. Öppna en lucka varje dag eller en gång i veckan. Lärarhandledning finns.

Till Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ohållbar konsumtion och avfallsminimering

(åk 4-6)

Ohållbar konsumtion och ökande avfallsmängder behöver uppmärksammas även i skolan. Därför har Nordiska Ministerrådet tagit fram en lärarhandledning och ett elevhäfte om att förebygga avfall med många tips om hur vi kan se till att avfall från kläder, mat och elektronik inte uppkommer.

Ladda ner lärarhandledningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner elevhäftet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Papprets kretslopp

(åk 4-6)

Papperskretsen har tagit fram ett undervisningsmateial för att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till nya produkt. Materialet fokuserar på produkters hela livscykel och består av olika enheter och kreativa övningar som är tänkta att vara till hjälp i undervisningen, bland annat film, experiment och quiz.

Till Lektion.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Släng inte maten

(åk 4-9)

Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram ett skolmaterial på temat matsvinn som utgår från elevernas egna tankar, kunskaper och attityder. Materialet består av tre lektioner och varje lektion är uppbyggd kring en utmaning och ett ställningstagande för eleven. Här finns lärarhandledning, elevmaterial, filmer, länkar och mycket mer.

Till Släng inte maten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallstrappan

(åk 4-9)

EU har beslutat om en så kallad avfallstrappa som anger i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand. Avfallstrappan styr Mivas verksamhet och den ska även styra sättet vi var och en minskar och sorterar dina sopor. Miva har tagit fram en egen grafisk variant av trappan som tillsammans med konkreta exempel kan vara ett bra stöd i undervisningen om hur vi kan förebygga avfall och minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om att förebygga avfall

Sopskolan

(åk 7-9)

Sopskolan är en skolsajt från branschorganisationen Avfall Sverige. Lär mer om hantering av farligt avfall, för miljöns skull. Fakta, frågesport med mera. Även lärarmaterial finns.

Till sopskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild på vattentornet i Örnsköldsvik

Vatten och avlopp

 

lärmig - en webbplats om vatten och avlopp

(förskola, åk 1-9, gymnasiet, SFI)

Mitt Sverige Vatten och Avfall har tagit fram en ny webbplats där de berättar om vatten och avlopp. Här finns förutom information om vatten, avlopp, avfall och hållbarhet också en avdelning för lärare. Där finns det skolmaterial och tips för att prata hållbarhet med elever.

Till lärmig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NYTT! Så fungerar ett avloppsreningsverk

(förskola, åk 1-3)

Lektionsupplägg med bildspel, experiment och film om hur avloppsvatten renas på avloppsreningsverket och vad vi kan göra för att bättre ta hand om vårt vatten. Producerad i samarbete med klass 5 vid Gottne Byskola oktober 2020.

Till Så renas vatten och så fungerar ett avloppsreningsverk  Powerpoint, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Powerpoint, 16.5 MB)

Till enbart filmen om avloppsreningsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drick kranvatten

(åk 6-9)

Drick kranvatten är en utbildningssajt framtagen av skånska Sydvatten. Här hittar du fakta om vatten och målanpassade lektioner färdiga att använda. Lektionerna är lämpliga för tematiskt och ämnesövergripande arbete.

Till Drick kranvatten​ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskolan

(åk 4-6)

Vattenskolan är en skolsajt från branschorganisationen Svenskt Vatten. Följ med grodan Svea på hennes vattenresa genom vattenverket, avloppsreningsverket och i hemmet. Även lärarmaterial finns.

Till vattenskolan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så produceras och renas vatten

(åk 4-6)

Ta del av Mivas illustrerade material om hur vatten produceras, distribueras och renas för att kunna återgå till naturens kretslopp.

Läs mer om hur vatten produceras och renas

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.

Sug upp fettet

#2 Sug upp fett i stekpannan med hushållspapper.

Fler miljötips