Grafisk profil

Profilen syfte

Mivas grafiska profil har två huvudsyften:

  • Skapa ett tydligt, attraktivt och enhetligt ansikte utåt. Profilen ska säkerställa att Miva har samma utseende överallt.
  • Underlätta och effektivisera produktion av kommunikations- och informationsmaterial. Den grafiska profilen ska vara snabb och smidig att arbeta med och enkel att applicera på alla tänkbara enheter och format.

Logotyp och varianter

Mivas logotyp finns i fyra versioner. Dessa versioner av logotypen får inte förvanskas eller förändras på något sätt.

Frizon runt logotypen  

För att logotypen alltid ska framträda optimalt ska det finnas en frizon runt den, där inga störande inslag som text eller bild får förekomma.

Logotypens färger

 

Blå

Grön

Ljusgrön

Mörkgrå

Ljusgrå

CMYK

100,32,0,0

80,0,100,2

50,0,100,0

0,0,0,90

0,0,0,18

PMS

3005C

362C

376C

Cool Grey 11C

Cool Grey 2C

RGB

0,122,201

63,156,53

122,184,0

77,79,83

213,214,210

Kontakta profilansvarig om du vill använda vår logotyp eller har frågor om den grafiska profilen.

Kontaktperson
Lars Westberg, kommunikationsansvarig
Tfn 0660-330 321
E-post

Tvätta bil i biltvätt

#17 Tvätta bilen i en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt. Sådana anläggningar är utrustade med oljeavskiljare och ofta även en reningsanläggning, som tar bort föroreningar och tvättmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet. Tvättvattnet efter en biltvätt innehåller nämligen både skadliga tvättkemikalier, föroreningar i form av asfalt- och oljerester och flera typer av tungmetaller. Om du tvättar på gatan rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Om du måste tvätta bilen hemma, välj då att ställa den på gräsmattan för då filteras gifterna i tvättvattnet i viss mån av gräs-mattan. Men det mest miljövänliga är alltså att tvätta bilden vid en för ändamålet, avsedd anläggning.

Fler miljötips