Begäran om registerutdrag

När du efterfrågar ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Miva behandlar ska du vända sig till receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik. Detta gäller även om du vill ändra uppgifter i register eller utöva rätten att bli raderad.

I receptionen på Sjögatan 4A i Örnsköldsvik lämnar du en ifylld blankett med dina önskemål. Blanketten ska vara underskriven av den person som registerutdraget avser och giltig legitimation ska uppvisas. Därefter skapas ett ärende som skickas vidare till Dataskyddsombudet för behandling.

Dataskyddsombudet bearbetar dina önskemål med hjälp av aktuella kontaktpersoner. Vi kontaktar dig när ärendet är färdigbehandlat och beslut har fattats.

Ladda ner blankett för begäran om registerutdragPDF (pdf, 116.7 kB)

Köpt sånt som kan lagas

#18 Välj varor med lång livslängd och som kan repareras om de går sönder.

Fler miljötips