Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2015-04-21

Värmeljuskoppar samlas fortsättningsvis in på återvinningscentraler

Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskopparna inte längre samlas in som metallförpackning. Det betyder att de inte ska läggas i systemet som finns för förpackningsinsamling utan istället läggas i behållarna för metallåtervinning på återvinningscentralen, där Miva ser till att de kan materialåtervinnas.

Värmeljuskoppen är ingen förpackning

Enligt EU finns det inte något producentansvar för värmeljuskoppar eftersom de inte räknas som en förpackning. Därför är återvinningsstatio­nen men också den fastighetsnära insamlingen av förpackningar, fel plats för att ge dessa värmeljujskoppar ett nytt liv.

Lämna värmeljuskoppen till återvinningscentral

Som en konsekvens av tolkningen, ska det avfall som uppstår när värmeljus brunnit ut, hanteras av kommunerna. Det vill säga eftersom värmeljuskoppen inte definieras som en förpackning är det varje kommun som ska besluta om hur koppen ska hanteras då ljuset brunnit ut. I Örnsköldsviks kommun gäller att värmeljuskoppar ska sorteras som metall och lämnas på Må återvinningscentral eller dess mobila variant.

Viktigt återvinna aluminium

Miljövinsten av att återvinna aluminium och stål består framförallt av att man sparar stora mängder energi om man återanvänder gammalt material jämfört med att tillverka nytt. Vid återvinning av aluminium förbrukas endast fem procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Motsvarande siffra för stål är 25 procent. Både aluminium och stål går dessutom att återvinna hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Så sluta inte att återvinna värmeljuskopparna även om vi i fortsättningen måste ta dem till återvinningscentralen istället för återvinningsstationen.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation