Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Välkommen tillbaka till ditt fritidshus

Nu närmar sig perioden för hämtning av hushållsavfall vid fritidshus. Tömning av de ljusgröna sopkärlen vid fritidshus sker vecka 20-37. Genom att klicka på länken nedan kan du se vilken dag sopbilen kommer till ditt område.
Se när ditt sopkärl kommer att tömmas

Sopkärlets användning

 • Kärlet ska vara utställt senast kl 06.00 på hämtningsdagen.
 • Fyll inte kärlet mer än att locket går att stänga. Ett 190 och 370 liters kärl får maximalt väga 70 kg.
 • Kontakta kundservice vid behov av fler kärl eller byte till ett större kärl.
 • Lägg alltid dina sopor i en soppåse.
 • Hushållsavfall, aska, slipdamm och liknande får inte läggas löst i kärlet, utan måste paketeras väl. Ej paketerad aska orsakar arbetsmiljöproblem för vår personal.
 • Sopor som ligger utanför kärlet kommer inte att hämtas.
 • Kontakta Mivas kundservice vid behov av hämtning av extra säck.

Tänk på kärlets placering

Med den utrustning och teknik som används i vår entreprenörs sopbilar är det extra viktigt att placera sopkärlet på rätt sätt. I annat fall är risken stor att kärlet inte kan tömmas. Några saker att tänka på:

 • Placera kärlet enligt pilmarkeringen på locket. Saknas pil, ställ kärlet med handtag och hjul vända in mot fastigheten.
 • Står kärlet bredvid annat kärl ska det finnas ett avstånd om minst 40 cm mellan kärlen.
 • Placera kärlet minst 1,5 meter från brevlåda, staket, bil eller dylikt.
 • Placera inte kärlet under träd eller liknande. Den fria höjden från marknivå ska vara 4,7 meter. Tänk även på att klippa grenar från träd och buskar som hänger ut över körbanan.
 • Ställ kärlet i samma höjdnivå som sopbilens färdväg och inte mer än en meter från körbanan.

Välkommen till våra återvinningscentraler

I fritidshusabonnemanget för hushållsavfall ingår även tillgång till Må återvinningscentral och våra mobila återvinningscentraler. Där kan du som privatperson lämna hushållets grovavfall vilket definitionsmässigt handlar om sådant som inte ryms i ditt sopkärl, exempelvis trasiga möbler, cyklar och barnvagnar. Elektronikavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och obrännbart avfall som inte alls hör hemma i sopkärlet ska också lämnas på en återvinningscentral.

Som ett komplement till Må återvinningscentral har Miva två mobila återvinningscentraler som placeras ut på olika platser i kommunen. För dig som bor långt från centrum kan den mobila återvinningscentralen vara ett alternativ till Må återvinningscentral.
Läs mer om våra återvinningscentraler

Har du frågor eller andra funderingar som rör ditt fritidshusabonnemang eller sommarens sophämtning är du välkommen att kontakta vår kundservice. Kundservice kontaktar du även om ditt fritidshus saknar abonnemang för hushållsavfall.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.