Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Töm bara det bruna kärlet

Figuren Mivo med brunt kärl för matavfall

Har du skaffat brunt kärl för matavfall? Både det gröna kärlet och det bruna kärlet för matavfall töms enligt samma schema med hjälp av så kallade tvåfacksbilar. Matavfall hamnar i det ena facket och övrigt restavfall i det andra. Däremot väljer du själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem vid varje tillfälle. Eftersom det inte är någon hämtningsavgift för det bruna kärlet rekommenderar vi därför att du tömmer det vid varje tömningstillfälle. Sommartid är det dessutom ett bra sätt för att minska risken för lukt och flugor kring kärlet.

Läs mer om hur separat insamling av matavfall går till

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.