Publicerad

Tillsammans minskar vi avfallet - Visst är du med?

Till 2025 har vi och hela Sverige som målsättning att minska mat- och restavfallet i sopkärlen med 25 procent. I dag slänger vi i genomsnitt 148 kilo per person. Till 2025 ska den siffran sjunka till 122 kilo. I vår nya kampanj levereras de tips och den inspiration du behöver.

Idag startar vår kampanj RättSort som utmanar – och förhoppningsvis inspirerar – alla i Örnsköldsviks kommun att sortera rätt och minska sitt avfall. Tillsammans är vi övertygade om att vi till och med kan överträffa målet till 2025 och vara ett föredöme för andra kommuner. Vi vet nämligen att i Örnsköldsvik finns invånare av rätta sorten.

Under de kommande åren kommer RättSort att bli en påminnelse om vår utmaning. På sopbilar, återvinningscentraler och i många andra sammanhang kommer symbolen att dyka upp, men framförallt kommer vår kampanjwebb ständigt att fyllas på med tips och inspiration på hur man kan göra för att minska sitt avfall i sopkärlet.

Matsvinn och förpackningar

Målet till 2025 är fullt möjligt om vi blir bättre på att äta upp maten och återvinna fler förpackningar. Därför kommer mycket i kampanjen och våra tips att kretsa kring matsvinn, papper- och platsförpackningar.

Exempel på annons där Stora Coop är samarbetspartner

Exempel på annons.

Redan nu i inledningen av kampanjen lyfter vi goda exempel bland företag och verksamheter. Mer av det blir det under nästa år då vi fokuserar lite extra på butiker, restauranger och fastighetsbolag. Förutom att det är verksamheter som aktivt arbetar med matsvinn och avfallsfrågor kan deras tips och lösningar ganska enkelt relateras till hemmet och det egna sopkärlet.

Varje insats spelar roll. Din med!
Tack för att du är med oss!

Till RättSort

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation