Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Taxa för hushållsavfall justerad inför separat insamling av matavfall

Från och med den 1 juli 2014 gäller en ny taxa för hushållsavfall. Skillnaden mot tidigare taxa är att den uppdaterats inför den separata insamlingen av matavfall som startar i det första området efter sommaren.

- Det är frivilligt att sortera ut sitt matavfall, men en miljöstyrande taxa tillämpas för att motivera kunderna att välja det alternativet. Sorterar man ut sitt matavfall gör man stor nytta för miljön och kan samtidigt halvera sin viktavgift. Den fastighetsägare som inte aktivt väljer ett brunt kärl för matavfall fortsätter att använda sitt gröna kärl precis som idag och till samma kostnad, säger Gerth Mattebo, VD på Miva.

Abonnemang A - Återvinning av matavfall

Fastighetsägare som väljer abonnemang A får ytterligare ett kärl som är brunt. Matavfallet läggs i det bruna kärlet och övrigt sorterat restavfall i det gröna kärlet. Papperspåsar till matavfallet samt en särskild påshållare ingår i abonnemanget. Det bruna kärlet töms enligt samma schema som det gröna kärlet med hjälp av så kallade tvåfacksbilar.

Utifrån nuvarande avgifter halveras viktaviften för avfallet i både det bruna och det gröna kärlet. Vidare debiteras ingen hämtningsavgift för det bruna kärlet.

Abonnemang B – Blandat avfall

Fastighetsägare som vill fortsätta att använda sitt gröna kärl precis som idag behöver inte göra något, utan behåller abonnemang B. Det innebär att matavfallet inte återvinns, utan både matavfall och övrigt restavfall läggs i det gröna kärlet.

Utifrån nuvarande avgifter blir de oförändrade tills vidare. Taxan är anpassad för att uppmuntra till ökad återvinning och miljövinst genom abonnemang A.

Hemkompost

Kund som lägger sitt matavfall i en egen hemkompost kan fortsätta att göra det och behöver då inte ett brunt kärl för matavfall. Den som planerar att skaffa en hemkompost måste precis som tidigare anmäla detta till kommunens Miljö- och hälsoenhet.

Den justerade taxan för hushållsavfall beslutades i kommunfullmäktige den 28 april och börjar gälla från och med den 1 juli 2014.

Läs mer om taxan för hushållsavfall Länk till annan webbplats.
Läs mer om separat insamling av matavfall

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.