Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2016-05-16

Tänk på det här innan slambilen kommer

Från vecka 20 till vecka 45 genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp. Slambilen kommer till permanentboende en gång per år och till fritidshus en gång vartannat år. Via länken nedan kan du se när slambilen kommer till ditt område.

Vi vill påminna de praktiska regler du som fastighetsägare måste ta hänsyn till innan slambilen kommer. Kan vi inte tömma din anläggning på grund av att någon av nedanstående punkter inte uppfyllts kommer du att debiteras en framkörningsavgift enligt gällande taxa.

Vägen fram till slambilens uppställningsplats

 • Tillräckligt bred, den bör vara minst 3,5 meter.
 • Fri från träd och annan växtlighet minst 1 meter från vägkant och minst 4,7 meter från marknivå.
 • Klara slambilens vikt på cirka 30 ton.
 • Snöröjd och halkbekämpad (vintertid).

Brunnen/tanken

 • Tydligt utmärkt med exempelvis en flagga eller pinne.
 • Hela sträckan fram till brunnen/tanken är fri från hinder som exempelvis murar, staket och växtlighet (t ex brännässlor, buskar och högt gräs).
 • Slambilens uppställningsplats bör inte ligger högre än 6 meter över botten på brunnen/tanken. Blir höjden större finns risk för att inte hela brunnen/tanken töms.
 • Ställ gärna fram en hink med vatten så att föraren kan spola ur slangen efter tömning för att undvika spill på tomten.

Lock och anslutningar

 • Inte blockerade eller nedgrävda.
 • Inte är låsta eller bultade vid slamtömningstillfället.
 • Lätta att lyfta av och öppnas av en person. Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på ca 40 kg accepteras. Det motsvarar ett cementlock som är ungefär 80 cm i diameter. Locket ska då vara försett med någon form av handtag.
 • Framskottade och inte fastfrusna (vintertid).

Läs mer om slamtömning 
Se när slambilen kommer till ditt område

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation