Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2019-02-26

Tack för förtroendet

Nöjda kunder är en viktig ledstjärna för Miva och därför är det såklart glädjande att andelen sådana fortsätter att öka. För tredje gången i rad får Miva ett mycket bra resultat i den kundenkät som under hösten skickades till 800 slumpmässigt utvalda invånare i Örnsköldsviks kommun. Andelen nöjda kunder är 87 %.

Mivas vd Gerth Mattebo

Sedan Miva bildades 2009 har en av bolagets ledstjärnor varit nöjda kunder. I praktiken har det bland annat inneburit ett proffsigare bemötande från alla som arbetar inom Miva, förbättrad information och större tillgänglighet för frågor och dialog.
– Särskild glädjande är det att resultatet över tid tyder på stabilitet. Att vi dessutom ökar något för varje år inom flera områden är ett bevis på vårt målmedvetna arbete med ständiga förbättringar, säger vd Gerth Mattebo. Jag är otroligt stolt över vår organisation och vår engagerade personal.

Trygg, bra och pålitlig

När kunderna med egna ord får beskriva Miva är de tre mest förekommande orden trygg, bra och pålitlig.
– De här orden känner vi igen från tidigare år och det är roligt att det överlag är positiva ord som kunderna associerar oss med. Visst förknippas vi också med sådant som är mindre bra, men där kan vi också hitta våra utmaningar för att bli bättre, säger Gerth Mattebo.

En av landets bästa återvinningscentraler

Mivas verksamhet inom både va och avfall och återvinning pendlar på riktigt höga nivåer. 88 % är nöjda med avfallshanteringen i kommunen. 89 % är nöjda med vatten- och avloppsystemet. Kundservice och information, som är två viktiga områden inom Miva, är 83 % respektive 82 % nöjda med.
– I en nationell jämförelse är våra kunder också riktigt nöjda med vårt sätt att bemöta och kommunicera. Men vi vill såklart fortsätta att bli bättre, exempelvis vad gäller information inför planerade jobb och vid driftstörningar, avslutar Gerth Mattebo.

Resultatet för Må återvinningscentral fortsätter att ligga högt med 92 % nöjda kunder och är därmed en av de bästa återvinningscentralerna i landet.

NKI på 87 %

Nöjd Kund-Index, NKI, är ett nyckeltal för att beskriva kundnöjdhet då det gäller hur nöjda kunderna är totalt sett är med en verksamhet. Miva är stolta över att ha ett NKI på 87 %.

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett helägt kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Vi producerar, distribuerar och säljer dricksvatten samt tar hand om och renar avloppsvatten. Vi ansvarar även för att samla in, behandla och transportera bort kommunens hushållsavfall. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Driftinformation