Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Stora Biltvättarhelgen 26-27 april: Så kan vi minska vår miljöpåverkan

Miva är delaktiga i Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april, ett nytt initiativ för att fler ska tvätta bilen rätt och minska giftiga utsläpp i naturen. En ny undersökning visar att 26 % av bilägarna i Sverige tvättar bilen på gatan – samtidigt som 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. 2 av 3 har dessutom nära till en biltvätt.

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Miva, som är en del av den nationella satsningen Mitt Vatten, Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljön.

– När vi tvättar bilen på gatan rinner vattnet rakt ner i våra dagvattenbrunnar och hamnar orenat i naturen. I hela landet är det totalt 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år, säger Lars Westberg, kommuni­kationsansvarig på Miva.

Miva vill bidra till ett förändrat beteende kring hur vi tvättar våra bilar. Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt där vattnet renas innan det släpps vidare. Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet orenat rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmaste vattendrag.

– Om man inte har tillgång till en tvätthall är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ned i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, säger Lars Westberg.

Läs mer om att tvätta bilen rätt

För mer info se www.mittvatten.se Länk till annan webbplats..

För mer information

Lars Westberg, kommunikationsansvarig, Miva
lars.westberg@miva.se, 0660-330 321

Fakta om Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är ett kommunalt bolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Örnsköldsviks kommun. Bolaget tog över verksamheten från Tekniska kontoret den 1 januari 2009. Miva har drygt 100 medarbetare och omsätter 200 miljoner kronor.

Fakta om Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam satsning av alla landets 290 vattentjänstverksamheter i Sverige. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten.

För mer information om Mitt Vatten eller Kretsloppstävlingen kontakta:
Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten
kristina.melander@svensktvatten.se, 070-240 88 47

Fakta om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisationen för Sveriges kommunala vatten- och avloppsverksamhet. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten ska få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.