Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2020-04-06

Stöd för att omvandla deponigas till värme

Miva har fått ytterligare 1,8 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för att minska utsläppen från deponin på Må avfallsanläggning.

På deponier där organiskt material samlats bildas deponigas när det organiska materialet bryts ner. Sådan gas består av metan och koldioxid, och utgör en risk för både klimat och arbetsmiljö. Utsläppen är kontinuerliga och pågår under många år och det blir därför ganska stora mängder deponigas som kan spridas i atmosfären. Miva har under många år samlat in och omhändertagit gasen genom fackling som innebär att gasen eldas upp, men har nu fått stöd för att investera i ny och bättre teknik.

Pengarna som Miva tilldelats av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet ska investeras i en så kallad RTO-anläggning (regenerativ termisk oxidation). En sådan anläggning förbränner metangas, men tekniken gör det också möjligt att nyttja värmen från gasen. Värme som Miva i sin tur planerar att använda till uppvärmning av de egna lokalerna inom avfallsanläggningen på Må.

– 2017 fick vi medel från Klimatklivet för att investera i ett förbättrat gasuttagssystem på den gamla deponin på Må. Nu känns det bra att kunna fullfölja den satsningen. När vi kommit igång med den nya tekniken kommer vi att kunna ta hand om gasen på ett miljövänligt sätt och dessutom värma våra lokaler, säger Åsa Möller som är avdelningschef för Avfall och återvinning på Miva.

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster