Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Start för nytt projekt under "Europa minskar avfallet"

Logotype Europa minskar avfallet

Den 17-25 november pågår i flera EU-länder kampanjen "Europa minskar avfallet". Miva medverkar i kampanjen bland annat genom att starta upp ett nytt projekt för att minimera uppkomsten av avfall i kommunala förvaltningar.

Vi är duktiga på att ta hand om vårt avfall i Sverige, men precis som resten av världen står vi inför den stora utmaningen att hantera de ständigt ökande avfallsmängderna.

EU-projektet "Europa minskar avfallet" startade 2009 med syftet att minska avfallet i hela Europa. Alla länder som deltar genomför under en och samma vecka aktiviteter för att förebygga avfall och för att minska mängden farliga ämnen i avfallet.

Projektet sätter fokus på avfallets källa - produktion och konsumtion, och hur vi genom andra val i verkstaden, i butiken, skolan, arbetsplatsen och hemmet kan förhindra avfall. Med gemensamma tag kan vi lyckas. Vi kan se till att avfallet inte bara minskar utan till och med snörps åt vid sin källa - och aldrig ens uppstår!

Projekt i samarbete med kommunala förvaltningar

För att uppnå en bättre resurshushållning och ekonomi vill Miva genom ett nytt projekt uppmuntra och inspirera till att minska mängden avfall. Genom informationsinsatser och i samarbete med berörda kommunala förvaltningar ska projektet verka för att minimera uppkomst av avfall. Speciellt fokus kommer att läggas på kommunens skolor och äldreboenden.

I projektet kommer Miva att inspirera och föreslå aktiviteter med målet att minska uppkomsten av avfall. Aktiviteterna kommer därefter att genomföras av de berörda kommunala förvaltningarna. Projektet startar under kampanjveckan "Europa minskar avfallet" och pågår fram till 30 juni 2015.

40-tal arrangörer

I Sverige medverkar totalt ett 40-tal olika arrangörer i årets kampanjvecka. Exempel på aktiviteter är utställningar, föreläsningar, bytardagar på arbetsplatser, mätning av matavfallet i skolor och informationskampanjer.

Läs mer om "Europa minskar avfallet"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster