Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Stabil kommunal vattenförsörjning

Vi har på senare tid uppmärksammats på att delar av Sverige står inför den största vattenbristen på flera decennier.  Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Örnsköldsvik är i dagsläget inte påverkad av låga grundvattennivåer.

För dig som har kommunalt vatten
Det finns inte några indikationer på låga nivåer i de kommunala vattentäkterna. Miva följer naturligtvis utvecklingen och eventuella förändringar över tid.

För dig som har en privat brunn
Kommunen uppmanar dig som har en privat brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller framförallt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning. Om du har privat brunn och har frågor kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoenhet via kommunens växel 0660–88 000.

Mer information om grundvatten hittar du på Sveriges Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Geologiska undersökning, SGUs, webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör Miva för att säkra dricksvattenförsörjningen?
Miva bedriver ett aktivt arbete för att på lång sikt säkra
försörjningen av dricksvatten. Bland annat genom projektet Säkrad
dricksvattenförsörjning centralorten 2016–2020, skydd av våra vattentäkter och en strategi för hela kommunens dricksvattenförsörjning.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.