Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2019-01-18

Sophämtning efter privat väg

Vi vill påminna väghållare av enskilda/privata vägar som trafikeras av sopbil att vägen måste vara snöröjd, halkbekämpad och ha vägstickor. Detta gäller även vid slamtömning. Är det inte skottat/sandat uteblir soptömningen och vi återkommer om 14 dagar. Har man mycket sopor beställer man då enklast en extra säck som placeras vid sopkärlet vid nästa sophämtning. Det går också att beställa budad tömning när vägen är skottad/sandad. Alla beställningar görs via vår kundservice.

Mivas sopbilar och slambilar är undantagna från tillfälliga begränsningar som sätts upp på vissa vägar vid t ex tjällossning. Om ni som väghållare av enskilda/privata vägar sätter en tillfällig begränsning för fordon med totalvikt på 3,5 ton och inte vill att sopbil/slambil ska trafikera vägen måste ni kontakta Miva och meddela detta. I annat fall kommer vi att trafikera vägen och utföra vårt jobb precis som vanligt.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster