Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Sopavgiften i Örnsköldsvik under rikssnittet

Igår presenterade Villaägarnas riksförbund en kartläggning över sophämtningsavgifterna för småhusägare i olika delar av landet. Sveriges dyraste sophämtning finns i Lysekil med en årskostnad på 3 490 kronor, och den billigaste i Kumla med en årsavgift på 810 kronor. Örnsköldsvik placerar sig strax under rikssnittet.

Siffrorna i Villaägarnas kartläggning bygger på den vanligaste taxan för avfall för den som bor i småhus. Den genomsnittliga kostnaden i landet ligger strax över 2 000 kronor, vilket innebär att Örnsköldsvik med en årskostnad för sophämtning på 1 995 kronor ligger under genomsnittet.

Orsaker till att Örnsköldsvik inte finns bland de kommuner som har en billigare sophämtning är flera. En viktig orsak är vår till ytan stora kommun. Men sina 68 kvadratmil är Örnsköldsvik ett stort område som ska ha en fungerande sophantering. I Villaägarnas jämförelse har man heller inte tagit hänsyn till vad som ingår i taxorna, utan konstaterar endast att det varierar en hel del vilka typer av tjänster som ingår i avgifterna för sophämtning. I Örnsköldsvik ingår exempelvis tillgång till Må återvinningscentral som till skillnad från många andra kommuner dessutom har generösa öppettider sex dagar i veckan. Därtill erbjuder Miva tillgång till mobila återvinningscentraler som cirkulerar på olika platser i kommunen under hela året. Detta är givetvis en service som kostar mer i jämförelse med vissa andra kommuner som exempelvis delar på en gemensam återvinningscentral. Utifrån sådana skillnader blir Villaägarnas jämförelse något missvisande.

Förutom en modern återvinningscentral med  bra öppettider och service är Örnsköldsvik också en av blott 32 kommuner i landet som erbjuder möjligheter för kunderna att själva kunna påverka sin kostnad för soporna. I 30 av dessa kommuner finns den möjligheten genom att soporna vägs och hushållet enbart betalar per kilo avfall.

Läs mer på Villaägarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster