Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Smygpremiär!

Idag är det smygpremiär på Mivas uppfräschade hemsida som fått ett delvis nytt utseende. Med en tydligare struktur, mer information och nya funktioner vill vi att vår hemsida ska bli en komplett webbplats för allt som rör vatten och avlopp samt avfall och återvinning. Allt för att göra det lätt att göra rätt. Lagom till sommaren ska allt vara klart, men eftersom webbplatsen redan nu har ett nytt utseende vill vi förklara några av förändringarna och nyheterna.

Ny startsida


Den stora förändringen syns på vår startsida.

Genvägar till populära sidor
Nytt på startsidan är också snabblänkarna till populära sidor liksom vanliga frågor som vår kundservice får just nu.

Tydligare driftinformation
Driftinformationen har också fått en tydligare plats överst på startsidan och återfinns sedan på samma plats på webbplatsens samtliga sidor.

Kontaktuppgifter och öppettider
I övrigt hittar du precis som tidigare, fast kanske på en ny plats, kontaktuppgifter samt öppettider på våra återvinningscentraler.

Enklare struktur och fylligare innehåll


Webbplatsen i sin helhet har också fått en delvis ny struktur, och gamla sidor kan ha fått nya namn. Detta för att göra det enklare för dig som besökare att hitta det du söker. Generellt har vi också sett över innehållet på webbplatsens samtliga sidor som nu blivit fylligare för den som vill veta och lära sig mer. Det jobbet fortsätter kontinuerligt.

Vattenmätare och mätarplatser


Inom vatten och avlopp är en välkommen nyhet vår information om vattenmätare, var och hur de ska placeras, vem som ansvarar för vattenmätaren och när den ska läsas av.

I vårt försök att på ett inte allt för komplicerat sätt förklara dricksvattnets väg hem till din kran har vi även listat våra olika vattenverk för att du ska kunna se vilket vattenverk just du tillhör. I våra analysresultat kan du dessutom se exempelvis hur hårt ditt vatten är och hur mycket flourid det innehåller.

Avfallstrappan och källsorteringskarta


Inom avfall och återvinning är en viktig utgångspunkt vår nya avfallstrappa.
Avfallstrappan anger i vilken ordning vårt avfall ska tas omhand och styr både Mivas verksamhet och sättet du själv minskar och sorterar dina sopor. Att följa stegen i trappan är en enkel metod för att minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och återvinning.

Som ett ytterligare stöd för att göra det lätt att sortera sitt avfall rätt lanserar vi en källsorteringskarta. Genom att steg för steg besvara sex frågor kan du med hjälp av den sortera i princip vad som helst. Testa!

Klickbar karta över Må återvinningscentral


Nu blir det enklare att förbereda sitt besök på Må återvinningscentral och sorterar avfallet redan när du lastar det. Genom att klicka på kartan över återvinningscentralen får du vägledning om på vilken sorteringsplats ditt avfall hör hemma. Varje avfallsslag har också fått rejäla beskrivningar med vanliga exempel på avfall samt vad du bör tänka på.

Information till företag och verksamheter


Webbplatsens nya utseende innebär också att vi börjat förtydliga information som gäller dig som är företagare. Det jobbet fortsätter kontinuerligt och all information som särskilt riktar sig till dig som företagare kommer att samlas på en sida som du når redan från startsidan.

Men än är vi inte färdiga


En webbplats förändras såklart hela tiden och blir aldrig riktigt färdig, men ännu återstår en del innan vår uppfräschning är klar. Lagom till sommaren hoppas vi att allt ska ha fallit på plats med mer bilder, fler genvägar och tips på användbara sidor. Så ha överseende om något inte känns helt komplett och använd sökfunktionen överst på sidan om du inte hittar det du söker.

Saknar du något?


Surfa gärna runt om bekanta dig med den nya strukturen och dess innehåll. Hör gärna av dig om du saknar något och tipsa oss om hur vår webbplats kan bli ännu bättre.
Tipsa om förbättringar

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster