Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad

Slamtömningen fortsätter

Sedan vecka 20 och fram till vecka 45 genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp i vår kommun. När slambilen kommer till ditt område hittar du i turlistan. Där framgår även vilka orter som slambilen redan besökt.

Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten
vid oförutsedda händelser. Uppdaterad turlista finns alltid på vår
webbplats miva.se.

Har du frågor eller funderingar inför slamtömningen är du som vanligt välkommen att kontakta vår kundservice. Det är även via kundservice du beställer extra slamtömning.

Läs när slambilen kommer till ditt område
Läs mer om slamtömning

Obligatorisk slamtömning

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Bild på tömning av enskilt avlopp

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Driftinformation

Härligt! Just nu har vi inga driftstörningar.