Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2012-08-10

Slamtömningen fortsätter

Sedan mitten av maj genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp i vår kommun. Slamtömningen fortsätter till och med 31 oktober och information om när slambilen kommer till ditt område hittar du via länkarna nedan. Här på vår webbplats framgår även om vi har störningar i verksamheten som gör att tömningen i ett specifikt område utförs en annan vecka. Här finns även en del tips och råd inför slamtömningen.

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Slamtömning ortvis A-Ö
Slamtömning veckovis

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster