Denna artikel är äldre än sex månader och kanske inte längre aktuell.

Publicerad 2014-08-19

Slamtömningen fortsätter

Sedan mitten av maj genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp i vår kommun. Slamtömningen fortsätter till och med vecka 40 och information om när slambilen kommer till ditt område hittar du i turlistan. Där framgår även vilka orter som slambilen redan besökt.

Tänk på att vår entreprenör kan behöva göra ändringar i hämtningsrutten vid oförutsedda händelser eller om vägen fram till en avloppsanläggning inte är framkomlig.

Läs när slambilen kommer till ditt område
Läs mer om slamtömning

Obligatorisk slamtömning

Slammet i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. I Örnsköldsviks kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar. För själva tömningen anlitar Miva i sin tur en entreprenör och föraren av slambilen ska kunna styrka att han/hon utför arbetet på uppdrag av Miva.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Mivas kundservice 0660-330 400, info@miva.se
Måndag-fredag 9.00-15.00, lunch 11.30-12.30
Följ Miva på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster